,,Žaidimas – tai savaime malonus užsiėmimas“ (Evans ir McCanndless)

 

Kaip vaikai žaidžia? Ar kaip suaugusieji? Ar gali žaidimas būti vaikų ir suaugusiųjų gražus bendravimo būdas? Ar išties žaidimas suaugusių gyvenimo patirties perdavimo atspindys?

Į šiuos ir kitus klausimus š. m. balandžio 5, 11 dienomis, ikimokyklinio ugdymo studijų programos  studentės ir  Marijampolės lopšelių darželių ,,Varpelis“ ir ,,Rūta“ vaikučiai, pedagogės,  Marijampolės kolegijos ikimokyklinio ugdymo studijų programos komiteto narės,  ieškojo atsakymo bendrai veikdami. Šiame,  ikimokyklinio ugdymo studijų programos komiteto inicijuotame   kūrybiniame – praktiniame projekte dalyvavo ir studentai iš Vokietijos Fiurstenwaldės profesinės mokyklos. Studentės (IP14IS), vadovaujamos lektorės Audronės Putauskienės, pasigamino įvairias metodines priemones, kūrė lėles, personažų drabužius. Kūrybiškai įsikūniję į įvairius veikėjus, žaidė  liaudies, muzikinius žaidimus,  įtraukdamos aktyviai juose dalyvauti vaikučius, pedagoges, pagal Erazmus programą atvykusias studentes, dėstytojus. Vaikučiai su savo grupės auklėtojomis taip pat išmokė studentes savo mėgstamų žaidimų. Vyravo teigiamos emocijos, abipusis efektyvus bendravimas. Ši nuostabi žaidybinės patirties diena padėjo būsimoms  vaikų darželių auklėtojoms atskleisti savo gebėjimus, pasitikėti savo jėgomis, pasitikrinti savo įgytas pedagogines kompetencijas, atsiskaitant  ,,Ugdymas žaidimais“ dalyką. Studentės kūrybiškai  pademonstravo savo pedagogines kompetencijas, pasidalindamos savo žaidybinės veiklos patirtimi su Marijampolės lopšelio darželio ,,Varpelis“ ir ,,Rūta“ vaikučiais. Panaudojo savo idėjas ugdydamos estetinį jautrumą ir  kūrybiškumą, naudodamos smulkiosios tautosakos  žanrą (mįsles, patarles,  paukščių balsų pamėgdžiojimą, pasakas, dainas, piemenų folklorą ir kt.) sukūrė dvi improvizacijas „Suskambėk pavasarėli“ ir  „ Čir vir vir pavasaris“.

Renginys atvėrė  naujas pažintis, puikias bendravimo akimirkas ir įrodė, jog žaidimai  – tai priimtiniausi vaikams būdai ir formos norint pažinti, sužinoti, priimti  dvasines vertybes, papročius, tradicijas.

Ikimokyklinio ugdymo studijų programos komiteto pirmininkė

Rima Klasavičienė