Etikos komitetas

Marijampolės kolegijos akademinės tarybos 2018 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. AT-6 patvirtintas Marijampolės kolegijos Etikos komitetas:

Etikos komiteto pirmininkė

Dr. Regina Andriukaitienė – Verslo ir ekonomikos katedros docentė

El. paštas regina.andriukaitiene@mkolegija.lt

Tel. Nr. +370 602 33398

Etikos komiteto nariai

Silvija Ambraževičiūtė, SD16NS grupės studentė;

Kazys Balickas, lektorius, Marijampolės kolegijos profesinės organizacijos atstovas;

Kristina Dulinskienė, Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros lektorė;

Ilona Grigaitienė, UAB „Art Glacio“ vyriausioji buhalterė;

Mantvydas Jakunskas, IT16NS grupės studentas;

Ugnė Leonavičiūtė, SD17NS grupės studentė;

Irutė Matulaitienė, Technologijų katedros lektorė;

Vilma Ratkevičienė, Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorė.

Akademinės etikos komiteto darbo reglamentas

Akademines etikos kodeksas