Marijampolės kolegija kaip partnerė nuo 2017 m. spalio mėn. kartu su kitomis  šalimis, t. y. Portugalija, Italija, Ispanija, Turkija, dalyvavo projekte „Project Based Learning in VET“ (Nr. 2017-1-TR01-KA202-045991). Projektu buvo siekiama skatinti studentus kūrybiškai taikyti įvairių dalykų žinias ir įgūdžius praktikoje, tobulinti darbo komandoje įgūdžius, dalintis žiniomis ir kompetencijomis bei inovatyviomis idėjomis su šalių-partnerių jaunimu.

Projekto metu  partnerių šalyse vyko  mokymai ne tik dėstytojams, bet ir studentams. Marijampolės kolegijos studentai kartu su Turkijos, Ispanijos, Italijos, Portugalijos studentais dirbo mišriose grupėse, lygino tradicinio mokymo ir PBL (projektais grįsto mokymo(si) metodus, dalinosi įžvalgomis apie PBL metodo taikymo privalumus ir trūkumus, analizavo XXI a. būtinus mokymo ir mokymosi įgūdžius, ieškojo rekomendacijų dėstytojams, kurie ieško naujovių ir siekia tobulėjimo savo darbe.

Birželio 10–14 d. kolegijos administracijos, dėstytojų ir studentų Huberto Krašausko, Gražvydo Karpavičiaus, Melitos Lukoševičiūtės, Miglės Ašeriškytės  delegacija dalyvavo vizite Turkijoje, Izmiro mieste. Studentai aktyviai dirbo grupėse, administracijos atstovai ir dėstytojai dalyvavo dalykiniuose susitikimuose, pažintiniuose vizituose mokymosi įstaigose. Vizito metu vyko projekto baigiamoji konferencija, kurioje kolegijos studentų komanda skaitė pranešimą apie PBL metodo taikymą vadybos dalyko paskaitose.

Projekto metu kolegijos dėstytojos Kristina Miškinienė ir Ilona Mulerenkienė kartu su kitų šalių-partnerių mokytojais parengė projektiniu  mokymusi ir problemų sprendimo metodu paremtą mokymosi medžiagą. Projektas naudingas ir tuo, kad buvo pasisemta tarptautinės patirties bei užmegzti partnerystės ryšiai su kitų projekto partnerių institucijomis.