Marijampolės kolegijos buhalterinės apskaitos studijų programos tikslas – rengti apskaitos specialistą, gebantį identifikuoti finansines operacijas, jas apibendrinti ir analizuoti, gebantį įgytas dalykines žinias pritaikyti praktinėje veikloje, vystyti specialiuosius, socialinius ir asmeninius gebėjimus, būtinus sėkmingai profesinei veiklai ir asmenybei tobulėti, gebantį išsiugdyti poreikį nuolatiniam mokymuisi ir tobulėjimui.

Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių. Nuolatinių per tris, o ištęstinių per ketverius metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

Kviečiame visus, kurie kruopščiai ir atsakingai žiūri į darbą, kuriems ne svetimas skaičių pasaulis, kurie siekia įgyti perspektyvią ir visada reikalingą specialybę, nes nėra nei vienos įmonės ar įstaigos, kuri neturėtų buhalterio, pasirinkti studijas Marijampolės kolegijoje Buhalterinės apskaitos programoje.

Studijų programos pavadinimasBuhalterinė apskaita
Studijų programos valstybinis kodas6531LX067
Studijų kryptisApskaita
Suteikiama kvalifikacijaVerslo vadybos profesinis bakalauras
Kalba, kuria dėstomaLietuvių k.
Studijų forma ir trukmėNuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai
Studijų kainaNuolatinės studijos – 1505 Eur/m., ištęstinės studijos – 1003 Eur/m.

Bendrieji kolegijiniai  dalykai: Studijų įvadas ir profesinė etika, Bendravimo psichologija, Užsienio kalba, Dokumentų valdymas.

Studijų krypties dalykai: Taikomoji matematika, Informacinės technologijos, Bendroji ir įmonių statistika, Vadyba, Taikomoji ekonomika, Apskaitos pagrindai, Įmonių finansai, Finansinė analizė, Finansų rinkos ir institucijos, Finansinė apskaita, Verslo teisė, Individualių įmonių apskaita, Mokesčiai, Valdymo apskaita, Vidaus auditas ir kontrolė, Pelno nesiekiančių ūkio subjektų apskaita, socialinių tyrimų metodologija Kompiuterizuota apskaita, Žmonių sauga.

Profesinės veiklos praktikos: Pažintinė praktika, ,Specialybės įgūdžių praktika 1, Buhalterinės apskaitos praktika, Specialybės įgūdžių praktika 2, Baigiamoji praktika.

Alternatyviai pasirenkami dalykai:

Prekybos įmonių apskaitos dalyko modulis 1: Prekybos įmonių apskaitos politika, Prekybos įmonių apskaita.

Prekybos įmonių apskaitos dalyko modulis 2: Prekybos įmonių apskaitos politika, Kompiuterizuota prekybos įmonių apskaita.

Žemės ūkio įmonių apskaitos dalyko modulis 1: Žemės ūkio pagrindai, Ūkininko ūkio veiklos apskaita, Žemės ūkio įmonių apskaita.

Žemės ūkio įmonių apskaitos dalyko modulis 2: Žemės ūkio pagrindai, Žemės ūkio subjektų apskaita.

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo https://www.marko.lt/wp-content/uploads/2020/04/LPD_2020-2021.pdf

Karjeros galimybės:

Asmenys, įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį, galės dirbti įmonėse, įstaigose ir organizacijose savarankiškai arba kolektyviai, kur vykdoma ūkinė, finansinė veikla, tvarkyti įmonės turto, nuosavybės, įsipareigojimų, ūkinių ir finansinių procesų bei jų rezultatų apskaitą, kontroliuoti šių procesų eigą ir padėti vadovams priimti sprendimus.

Absolventai galės steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas, siekdamas įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį, studijas gali tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo Socialinių mokslų studijų srities Apskaitos studijų krypties studijų programas.

NORIU STUDIJUOTI