Spalio 16 d. rytą kolegijoje vyko prevencinė akcija „SOS prekyba žmonėmis“, kurią organizavo Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro darbuotojai. Šios akcijos tikslas buvo informuoti jaunimą ir veikti prevenciškai.

Darbuotojai kalbėjo apie prekybos žmonėmis skirtingus būdus, tokius kaip prostitucija, žmonių išvežimas daryti nusikaltimus, pervežti narkotikus, fiktyvios santuokos ir t. t., aptarė pagalbos būdus ir tokio darbo specifiką. Vyko diskusija apie tai, kas trukdo žmonėms suprasti, kad jie gali būti įtraukti į prekybą žmonėmis. Pasirodo, kad dažniausiai vyraujanti nuostata – „man taip nenutiks“.

Dėkojame Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro darbuotojams už prevencinę akciją ir laukiame naujų susitikimų.

 

Dr. Salomėja Karasevičiūtė
Socialinio darbo studijų programos komiteto pirmininkė