Ar verslo įmonė gali būti pelninga ir „sąmoninga“ be kūrybingo ir įžvalgaus vadybininko?

 Jei Tave sudomino šis klausimas, skaityk toliau…

DARNAUS VERSLO VADYBA – tai nauja, patraukli studijų programa, suteikianti galimybę realizuoti verslo idėjas bei savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis rinkos sąlygomis, tirti ir analizuoti verslo aplinką bei siekti darnaus verslo vystymosi.

Išskirtinumas – galimybė rinktis specializacijas: Kultūros ir sporto industrijos; Sveikatingumo ir grožio verslas; Transporto logistika;  Agroverslas.

Programa yra integrali, derinanti verslininkystės ir vadybos gebėjimų, inovatyvumo ir kūrybiškumo ugdymą. Didelis dėmesys skiriamas atsakingo verslo kūrimui, derinant ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius verslo veiksnius.

Galimybė išvykti studijoms ir praktikai pagal Erasmus+ programas.

Studijų programos pavadinimasDarnaus verslo vadyba
Studijų programos valstybinis kodas6531LX072
Studijų kryptisVadyba
Suteikiama kvalifikacijaVerslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmėNuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai
Studijų kainaNuolatinės studijos – 1505 Eur/m., ištęstinės studijos – 1003 Eur/m.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Darnaus verslo vadybos studijų programą sudaro šios dalys:

  1. Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr.( Įvadas į studijas ir profesinė etika, Verslo kalba ir dokumentų valdymas, Specialybės užsienio kalba, Darnioji plėtra).
  2. Studijų krypties dalykai –123 kr., kuriuos sudaro:

2.1Krypties dalykai – 93 kr. (Taikomoji matematika, Informacinės technologijos versle, Vadyba ir verslumas, Taikomoji ekonomika, Verslo apskaita ir finansai, Verslo teisė, Darnioji lyderystė, Tarpkultūrinė komunikacija, Socialinių tyrimų metodologija, Socialinės medijos ir reklama, Vadovavimo psichologija, Rinkodara ir rinkotyra, Aplinkosauga ir žmonių sauga, Strateginis valdymas, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Inovacijos ir projektų valdymas, Komandinis darbas. Baigiamasis darbas)

2.2. Profesinės veiklos praktikos pagal pasirinktą specializaciją (30 kr.):

Pažintinė praktika.

Kultūros ir sporto industrijos: Vadybos praktika įstaigoje, Profesinė praktika kultūros/sporto organizacijoje, Baigiamoji praktika.

Sveikatingumo ir grožio verslas: Sveikatingumo praktika, Grožio paslaugų praktika; Sveikatingumo ir grožio verslo organizavimo praktika, Baigiamoji praktika.

Transporto logistika:  Transporto priemonių praktika, Logistikos praktika, Krovinių vežimo praktika, Baigiamoji praktika.

Agroverslas: Gyvulininkytės gamybinių procesų valdymas, Augalininkytės gamybinių procesų valdymas, Agroserviso praktika, Baigiamoji praktika.

 

  1. Specializacijų dalykai:

3.1. Kultūros ir sporto industrijos: kultūros istorija ir politika, kultūros vadyba ir kūrybinės industrijos, laisvalaikio ir renginių vadyba, sporto vadyba ir industrijos, sveika gyvensena ir fizinis aktyvumas.

3.2. Sveikatingumo ir grožio verslas: Visuomenės sveikata, sveikatingumo ir grožio verslo organizavimas, SPA paslaugos ir veikla, veido priežiūros paslaugos, kosmetinė chemija ir medžiagotyra, spalvotyra ir makiažas, kūno priežiūra ir puoselėjimas.

3.3. Transporto logistika:  Transporto priemonės ir techninis jų eksploatavimas, transporto sistemos ir infrastruktūra, logistika, transporto įmonės veiklos organizavimas, kroviniai ir jų vežimo organizavimas, transporto teisė.

3.4. Agroverslas: gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas; augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas, agrotechnologinių procesų mechanizavimas, precizinė (tikslioji) žemdirbystė, aternatyvieji agroverslai, agropolitika  ir agrorinkos.

Studento pasirinkimai:

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo arba rinktis tam tikrus dalykus kitose aukštosiose mokyklose.

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo https://www.marko.lt/wp-content/uploads/2020/04/LPD_2020-2021.pdf

Karjeros galimybės:

Baigęs studijų programą galės dirbti privataus verslo  sektoriuje vadybininkais ir vadovais pasirinktos specializacijos srityje arba kitų sričių įmonėse, įstaigose, organizacijose; kurti ir vystyti nuosavą verslą, derinant ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius verslo veiksnius.

Sudaromos galimybės praktikas atlikti užsienyje.

Tolesnių studijų galimybės:

Programos absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo pageidaujant studijuoti universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias universitetines studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos vadybos ir verslo krypčių magistrantūros studijas.

NORIU STUDIJUOTI