Neišlaikytus egzaminus, nepatenkinamai įvertintus savarankiškus darbus (projektus) iki semestro pabaigos leidžiama vieną kartą perlaikyti ar pristatyti nemokamai suderinus tik su dėstytoju.

Studentui leidžiama pakartotinai perlaikyti tris sesijos metu neišlaikytus egzaminus ar pristatyti savarankiškus darbus (projektus). Perlaikyti leidžiama tik sumokėjus mokestį. Šio semestro akademinius įsiskolinimus galima likviduoti iki 2021 m. birželio 18 d. sumokėjus po 12 Eur už kiekvieną atsiskaitomo dalyko kreditą (2019-03-25 direktorės įsakymas Nr. 1V-28) ir pasiėmus akademinių įsiskolinimų lapą Studijų ir karjeros skyriuje.

Studentai, turintys akademinių įsiskolinimų už 2018–2019 m. m. pavasario semestrą, juos privalo likviduoti iki 2020-06-19. Po nurodytos datos studentai, turintys akademinių skolų už nurodytą semestrą, bus išbraukti iš studentų sąrašų.

Studentai, turintys 4 ir daugiau akademinių įsiskolinimų, braukiami iš studentų sąrašų kaip nepažangūs (Studijų reglamento 21.1. p.).

Studentai stebi savo studijų rezultatus Studijų akademinėje bazėje ir apie pastebėtus netikslumus nedelsiant informuoja katedrų sekretores arba Studijų ir karjeros skyrių.

  

Studijų ir karjeros skyriaus informacija