Direktorato sudėtis

Direktorato pirmininkė

Alė Murauskienė – kolegijos direktorė

Direktorato nariai

Ilona Mulerenkienė, direktoriaus pavaduotoja akademinei ir mokslo taikomajai veiklai;
Mindaugas Lelešius, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir projektinei veiklai;
Vladas Beržanskis, Verslo ir technologijų fakulteto dekanas;
Kęstutis Traškevičius, Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas;
Kristina Miškinienė, Verslo ir technologijų fakulteto prodekanė;
Odeta Gluoksnyte, Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto prodekanė;
Jurgita Šmulkštytė, Personalo, teises ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovė;
Ina Miniotienė, Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovė;
Artūras Lazauskas, Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centro vadovas.