ECTS – europinė kreditų pripažinimo sistem

Europinė kreditų pripažinimo sistema (ECTS) – tai studijų užsienyje pripažinimo sistema, pagrįsta studento darbo laiku, reikalingu pasiekti studijų programos tikslus, kurie turėtų būti apibrėžti studento įgyjamais studijų pasiekimais ir kompetencijomis.

Tikslas:

  • padėti įdiegti ECTS sistemą institucijose;
  • palengvinti studentų mobilumo įgyvendinimą Europoje.

Gali dalyvauti aukštojo mokslo ir studijų institucijos (universitetai ir kolegijos), kur Europinė kreditų pripažinimo sistema dar nebuvo taikoma.

Balų konvertavimo lentelė

ECTS balas

Įvertinimas (en-lt)

Vietinio balo atitikmuo

Taškai (%)

A

Excellent – Puikiai

10

91-100%

B

Very good – labai gerai

9

81-90%

C

Good – gerai

8

71-80%

D

Satisfactory – vidutiniškai

7

61-70%

E

Sufficient – pakankamai

6

50-60%

Fx

Weak- silpnai

5

50%

F

Failed – nepakankamai

4

Mažiau nei 50%