2001 m. įsteigus Marijampolės kolegiją, įkurtas Kvalifikacijos centras (nuo 2018 – Edukacinis aukštojo mokslo studijų centras, toliau – EAMS centras). EAMS centro steigėjas – Marijampolės kolegija. Centro veiklą reglamentuoja Kolegijos statutas ir centro nuostatai. Remiantis Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu bei centro veiklos nuostatais pagal lektorių parengtas ir patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo programas nuo 2001 m. rugsėjo mėn. organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai Kolegijoje ir už jos ribų. Per centro gyvavimo metus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo virš 23 000 klausytojų: pedagogų, socialinių darbuotojų bei jų padėjėjų, valstybės tarnautojų, kultūros darbuotojų, bibliotekininkų, verslininkų, vairavimo mokytojų bei vairavimo instruktorių, buhalterių, žemės ūkio specialistų, ūkininkų, bedarbių, kolegijos studentų ir kt.

EAMS centro metodininkė tobulinimosi studijoms Živilė Myru – tel. nr. 8 652 90459, el. paštas tsc@mkolegija.lt

Periodiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams

Kursų apimtis – 30 akademinių valandų, kaina – 105 Eur.

Pageidaujančius dalyvauti, maloniai kviečiame registruotis tel. 8 652 90459 arba el. paštu tsc@mkolegija.lt

Kursų dalyviams bus išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (nurodomos išklausytos temos ir akad. valandų skaičius).

 

Siuvimo kursai

Marijampolės kolegijoje  organizuojami „Siuvimo mokymosi kursai pradedantiesiems“. Kursuose susipažinsite su medžiagų savybėmis, siuvimo technikomis ir technologijomis. Išmoksite konstruoti, modeliuoti ir siūti įvairius drabužius.

Kviečiame registruotis tel. 8 652 90459 arba el. paštu tsc@mkolegija.lt, nurodykite vardą, pavardę, adresą ir tel. nr.

Kursai vyks Marijampolės kolegijoje (P. Armino g. 92-4, Marijampolė).

Programos trukmė – 50 akad. val. Kursų kaina – 100 Eur.

Ankstesnių kursų dalyvių atsiliepimai: https://www.marko.lt/ar-mokytis-siuti-verta/

Klausytojams išduosime Marijampolės kolegijos EAMS centro profesinės kompetencijos tobulinimo pažymėjimus

Išsamesnė informacija tel. 8 652 90459, el. paštu tsc@mkolegija.lt