ERASMUS+ 

ES Erasmus tarptautinių mainų rėmimo programa, nuo 2007 iki 2013 m. vykdyta pagal Mokymosi visą gyvenimą modelį (Life-Long Learning), startuoja su nauju pavadinimu ERASMUS+, žadėdama dar daugiau galimybių švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Ši veikla sudaro sąlygas aukštojo mokslo institucijų studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį, trunkantį nuo 3 iki 12 mėnesių, kitoje šalyje, dalyvaujančioje Erasmus programoje.

Pagal Erasmus+ programą studentai gali vykti:

  • dalinai studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose;
  • atlikti praktiką užsienio įmonėse.

Marijampolės kolegija bendradarbiauja su kitomis šalimis partnerėmis. Žemiau  galite rasti mūsų partnerių sąrašą.

Pretenduoti į Erasmus+ programos stipendiją studijoms užsienyje ir į Erasmus+ programos studento statusą turi teisę visi Marijampolės kolegijos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, baigę pirmąjį kursą, taip pat, atsinaujinusios programos rėmuose, tokia galimybė suteikiama paskutinio kurso studentams po studijų baigimo, vienerių metų eigoje.

 

Mes bendradarbiaujame su