Rugsėjo 20–22 dienomis visa Europa švenčia Paveldo dienas, tačiau Marijampolės kolegija šį sąjūdį pradėjo anksčiau: rugsėjo  17 d. 12 val. įvyko konferencija – Marijampolė XIX  amžiuje: kultūra, bažnyčia, visuomenė , kurią  organizavo Marijampolės kultūros klubas „Aistuva“ kartu su partneriu, kolegijos Meninės ir edukacinės veiklos klasteriu „Kvietiškio dvaro aplinkos pritaikymas rekreaciniams bendruomenės poreikiams“. Susirinkusius marijampoliečius, studentus, dėstytojus, kitus Kolegijos bendruomenės narius pasveikino ir aktyviai dalyvavo konferencijos darbe Marijampolės savivaldybės vadovai, mero pavaduotojai Artūras Visockis ir Paulius Marozas.

Susirinkusiuosius dalyvius, svečius ir konferencijos organizatorius sveikino kolegijos direktorė Alė Murauskienė. Muzikinius kūrinius atliko Meno mokyklos violončelės klasės mokinė Lukrecija Kalinauskaitė, kurios mokytoja Irena Valiulienė.

Pasirinkta  tema buvo dėkinga, visapusiškai nušviečianti gana platų istorinį laikotarpį. Buvo perskaityti pranešimai: „Marijampolės kunigų marijonų kronikos (1758–1834 m.) horizontai“, pranešėjas dr. Dalius  Viliūnas (Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus vedėjas);  „Prof. Jonas Totoraitis MIC ir Marijampolė“,  pranešėjas  dr. Algimantas Katilius (Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas); „Marijampolės berniukų gimnazijos dokumentai kaip miesto bei jo  apylinkių istorijos šaltinis“, pranešėjas Rimvydas Urbonavičius (istorikas, Marijampolės apskrities archyvo vadovas). Įdomiomis įžvalgomis, sąsajomis tarp Prienų ir Marijampolės pasidalino Prienų krašto istorikas Vytautas Kuzmickas. Konferenciją apibendrino diskutuodami dr. kan. prof. Kęstutis Žemaitis (VDU Teologijos fakulteto dėstytojas, Marijampolės kolegijos kapelionas), Tomas Kukauskas (Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus vyr. fondų saugotojas), Arūnas Kapsevičius (Marijampolės kraštotyros muziejaus darbuotojas), Antanas Pileckas (Marijampolės kraštotyros muziejaus direktorius). Renginį moderavo kolegijos lektoriai Vida Mickuvienė ir Kazys Balickas.

 

Vida Mickuvienė, Marijampolės kultūros klubo „Aistuva“ pirmininkė