Ginčų komisija

Ginčų komisija sprendžia studentų ir administracijos, studentų ir dėstytojų, studentų ir kitų Kolegijos darbuotojų ginčus, susijusius su mokslo ir studijų veikla.

Kreipimosi į ginčų nagrinėjimo komisiją tvarka:

  • Asmuo prašymą nagrinėti ginčą pateikia per 10 kalendorinių dienų nuo ginčytino įvykio dienos.
  • Į Ginčų komisiją kreipiamasi raštu dėl asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimų arba tada, kai asmenys nepatenkinti kolegijos administracijos ar jos įgalioto asmens atsakymu į pareiškimą arba skundą, bei tuo atveju, kai atsakymo negavo per 15 kalendorinių dienų.
  • Asmuo prašymą Ginčų komisijai (prašyme turi būti nurodyta ginčo priežastis ar ginčytina situacija) užregistruoja Kolegijos administracijos raštinėje ir, esant reikalui, su ginču susijusią medžiagą per tris darbo dienas perduoda komisijos pirmininkui
  • Kolegijos administracijos raštinė informuoja Kolegijos direktorių bei Ginčų komisijos pirmininką apie gautą skundą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos.

Ginčų komisijos nuostataipdf-icon-jptvlx4a

dispute

Ginčų komisijos pirmininkė

Kristina Miškinienė – Verslo ir technologijų fakulteto prodekanė

El. paštas kristina.miskiniene@mkolegija.lt

Tel. Nr. 8-650-93643

Ginčų komisijos nariai

Ilona Mulerenkienė – Studijų skyriaus vedėjo pavaduotoja,

Danutė Mickevičienė – Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros lektorė,

Evelina Einingytė – SD17NS grupės studentė

Ugnė Leonavičiūtė – SD17NS grupės studentė

Melita Leonavičiūte – KS17NS grupės studentė