2020 m. liepos 1 d. popietę Marijampolės kolegijoje į paskutinį šių mokslo metų posėdį rinkosi kolegijos tarybos nariai bei kolegijos skyrių vadovai.

2019–2020 studijų metų apžvalgą: studentų skaičiaus kaitą ir priėmimo aktualijas pristatė pavaduotoja akademinei ir mokslo taikomajai veiklai Ilona Mulerenkienė. Apie marketingo principus stojančiųjų į Marijampolės kolegiją priėmimo laikotarpiu, apie studijų viešinimo jau įvykusias ir būsimas veiklas informavo Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovė Ina Miniotienė. Pavaduotojas infrastruktūrai ir projektinei veiklai Mindaugas Lelešius bei kolegijos dekanai, Kęstutis Traškevičius ir Vladas Beržanskis, aptarė kolegijos finansinę bei studentų, kurie nesumokėję už studijas, situaciją ir infrastruktūros pokyčius. Taip pat posėdyje įvyko kolegijos direktorės Alės Murauskienės prašymo tvirtinimas dėl kasmetinių atostogų ir ją vaduojančių asmenų.

Marijampolės kolegijos informacija