Darbo pobūdis:

 • Rengti Kolegijos vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus, atitinkančius Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
 • vykdyti viešuosius pirkimus, atlikti parengtų dokumentų vertinimą;
 • tinkamai rengti, tvarkyti ir apskaityti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, dokumentuoti viešųjų pirkimų komisijos ir savo vykdomų viešųjų pirkimų procedūras;
 • rengti viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
 • vykdyti kitus su viešaisiais pirkimais susijusius organizacinius darbus ir spręsti kitus su viešaisiais pirkimais susijusius klausimus.

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis ir kompetencijos viešųjų pirkimų srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymą, verčių skaičiavimą ir kt., Kolegijos lokalinius dokumentus;
 • mokėti dirbti su centrine viešųjų pirkimų informacine sistema ir centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu;
 • ES užsienio kalbų mokėjimas (anglų kalba – privalumas);
 • išmanyti dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo taisykles;
 • geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai, analitinis mąstymas, kruopštumas, sąžiningumas, atsakingumas;
 • gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal pavestas funkcijas, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Darbo laiko norma – 20 val./sav.
Siūlomas darbo užmokestis – pastovus mėnesinis darbo užmokestis 383,68 Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių nurodytai darbo laiko normai).

Savo CV siųskite iki 2020 m. spalio 16 d. (įskaitytinai) el. paštu personalas@mkolegija.lt
Pokalbio pakviesime atrinktus kandidatus.

Kontaktinis asmuo Jurgita Šmulkštytė
Tel. 8 616 03074
El. paštas personalas@mkolegija.lt