Marijampolės kolegija baigė vykdyti projektą „Mikotoksinų poveikio mažinimo technologijų demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose“. Ūkininkams šis projektas buvo naudingas ir reikalingas. Džiaugiamės, kad platus ratas ūkininkų sužinojo apie galimybes kontroliuoti ūkyje užaugintų ir pagamintų pašarų saugą.

Mikotoksinų poveikis didelis, nes jis daro įtaką gyvulių sveikatingumui ir produkcijos kokybei. Nesilaikant mikotoksinų prevencijos bei pašarų laikymo sanitarinių – higieninių reikalavimų, vertingi pašarai gali tapti nekokybiški ir net pavojingi gyvūnų sveikatai. Siekiant užtikrinti maisto saugos grandinę, būtina tirti gyvuliams šerti skirtų grūdų užterštumą mikotoksinais.

Projekte buvo pristatytas greitasis mikotoksinų nustatymo metodas, kuris kartu su ūkininkais išbandytas jų pačių ūkiuose. Šis metodas skirtas nustatyti ūkiuose užaugintuose grūduose esančių mikotoksinų kiekį. Šie grūdai naudojami atrajojantiems bei monogastriniams gyvūnams šerti. Ūkininkams trūko informacijos apie mikotoksinus, jų atsiradimo ir plitimo priežastis bei žalingą poveikį gyvūno organizmui ir gyvūninės kilmės maisto produktų kokybei. Ne visiškai aiškios ir mikotoksinų valdymo priemonės, kuriomis siekiama gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose.

Visos projekte suplanuotos veiklos – metodikos parengimas, bandymai, darbas grupėse, seminarai ir lauko dienos – pavyko sėkmingai ir visi suplanuoti rodikliai buvo pasiekti. Projekto metu vykusiose lauko dienose ir seminaruose buvo nagrinėjami specifiniai technologiniai klausimai, kurie konferencijoje buvo apibendrinti ir pateikti platesniam klausytojų ratui.

Vykdant projektą „Mikotoksinų poveikio mažinimo technologijų demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose“ buvo atlikta 10 parodomųjų bandymų, kuriuose dalyvavo 10 grupių narių ir 20 savanorių, perskaityta 40 pranešimų, vyko 4 lauko dienos ir 16 seminarų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 240 dalyvių. Visa projekto veikla apibendrinta konferencijoje, kurioje dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių.

Malonu buvo išgirsti ūkininkų atsiliepimus, kad jie išmoko taikyti naujus metodus, padedančius nustatyti ūkiuose užaugintuose grūduose esančių mikotoksinų kiekį. Juk šie grūdai – pašarai gyvūnams.

 

Projekto administratorė Irutė Matulaitienė