Spalio mėnuo turtingas ne tik derliumi laukuose, bet renginiais. Vienas iš tokių reikšmingų Lietuvai renginių vyko prie Stalupėnų (Nesterovas) Tolminkiemyje (Čistije Prūdi), kur buvo švenčiamas didžiojo mūsų Poeto muziejaus 40-metis. Šiame iškiliame susirinkime drauge su grupe marijampoliečių, daugiausia Kristijono Donelaičio draugijos narių, dalyvavo ir kolegijos ansamblio „Sūduonėlė“ daininkų grupelė. Minėjimą organizavo Kaliningrado (Karaliaučiaus) Istorijos ir meno muziejus, kurio filialas yra K. Donelaičio muziejus. Dalyvavo srities Dūmos, Kaliningrado muziejaus  ir Nesterovo miesto administracijos atstovai. Kartu su K. Donelaičio gimnazijos mokytojais atlikome literatūrinę-muzikinę programą, kuri buvo šiltai sutikta.  Skambėjo Poeto žodis (Kybartų mokytojai), linksmos lietuviškos dainos, birbynės ir kanklių melodijos. Ypač padėkojo mums ir pagyrė už nuotaikingų ir linksmų dainų pasirinkimą kultūros atašė Kaliningrade Raminta Gecevičienė. Kiekvienas renginio dalyvis, studentai taip pat, gavo naujai išleistą Marijos Berežnaja pasakų knygą, kurios ištrauką perskaitė pati autorė, pagal Poeto gyvenimą ir kūrybą „Stebuklinga Kristijono Donelaičio melodija“.

Aplankėme svarbiausias su Poetu susijusias vietas, liko tik Karaliaučius ir jo universitetas Albertina. Pabuvojome Poeto vardo bibliotekoje Nesterove, tėviškėje Lazdynėliuose, pastovėjome prie Jo paminklo Gumbinėje (Guseve), nusilenkėme kriptoje.  Popietė baigėsi klebonijoje donelaitiškomis vaišėmis. Muziejus atšventė savo 40-metį ir uždaromas remontui, bet savaitgaliais priims lankytojus.

Vida Mickuvienė, „Aistuvos“ kultūros klubo pirmininkė