2020-03-12 į devintąjį posėdį, pirmą kartą vykusį kolegijoje, gausiai rinkosi Marijampolės regiono plėtros taryba ir kviestiniai svečiai, skaitę aktualius regionui pranešimus.

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo programą 2020 m. pristatė Jūratė Stankevičienė, Užimtumo tarnybos Veiklos ir priemonių planavimo skyriaus vedėja. Apie specialistų poreikį ir rengimą regionui informavo Aivaras Katinas, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Regionų plėtros projektų vadovas, Gražvydas Juodišius, Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius bei Alė Murauskienė, Marijampolės kolegijos direktorė. Andrius Valickas, LR Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės vyresnysis patarėjas, informavo dėl tvarios ir subalansuotos regionų plėtros. Jurgita Mitrulevičienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriaus vedėja, informavo apie 2021–2027 m. plėtros plano rengimą ir darbo grupės sudarymą. Tarybos narys Gintaras Skamaročius pateikė svarstymus dėl Sūduvos krašto antro savivaldos lygmens ir finansavimo didinimo.  Po tarybos pirmininko Edgaro Pilypaičio pranešimo apie tarybos veiklą, apie UAB „Juodeliai“ pakavimo elementų gamyklos statybos projekto įgyvendinimą ir rezultatų įvertinimą pristatė Darius Cinaitis, Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vedėjas.

Džiaugiamės, kad didelis dėmesys ir plačios diskusijos buvo skirtos švietimo reikalams, specialistų ruošimui ir gyventojų išsaugojimui regione.

 

Marijampolės kolegijos informacija