Kontaktai

Marijampolės kolegija
P. Armino g. 92-4, 68125 Marijampolė
Įstaigos kodas 211967140
PVM mokėtojo kodas LT119671416
Sąskaita LT63 7300 0100 9292 7444, AB „Swedbank“, BK 73000.
Telefonas +370 616 43712
El. paštas direkcija@mkolegija.lt

Alė Murauskienė

Direktorė

8 699 35039

ale.murauskiene@mkolegija.lt

101 kab.

Ilona Mulerenkienė

Direktoriaus pavaduotoja akademinei ir mokslo taikomajai veiklai

8 685 75712
ilona.mulerenkiene@mkolegija.lt
102 kab.

 Mindaugas Lelešius

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir projektinei veiklai

8 650 66562
mindaugas.lelesius@mkolegija.lt
103 kab.

Irma Mockevičiūtė

Vyriausioji finansininkė

8 682 51276

mockeviciute.irma@mkolegija.lt

 

Vida Miciutienė

Vyriausioji specialistė

8 655 16007

vida.miciutiene@mkolegija.lt

Ramutė Jančauskienė

Darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir gaisrinės saugos specialistė

8 652 38599

ramute.jancauskiene@mkolegija.lt

Vilija Meleckienė

Dokumentų valdymo tarnybos administratorė

8 616 43712

rastine@mkolegija.lt

Edita Kvederavičienė

Referentė

8 616 43712

direkcija@mkolegija.lt

Ramutė Jančauskienė

Archyvarė

8 652 38599

archyvas@mkolegija.lt

Živilė Myru

Edukacinio aukštojo mokslo studijų centro metodininkė

8 652 90459

tsc@mkolegija.lt

Gediminas Čerkauskas

Infrastruktūros ir paslaugų skyriaus vadovas

8 674 38509
8 685 32877

gediminas.cerkauskas@mkolegija.lt

Siga Kunigiškienė

Bendrabučio administratorė

8 343 98904
8 621 12607

siga.kunigiskiene@mkolegija.lt

 Jurgita Schroeder

Informacijos ir studijų šaltinių centro vadovė

jurgita.schroeder@mkolegija.lt

Rita Pilkauskienė

Bibliotekininkė

8 652 92694

biblioteka@mkolegija.lt
rita.pilkauskiene@mkolegija.lt

Janina Alenskienė

Bibliotekininkė

8 652 92694

biblioteka@mkolegija.lt
janina.alenskiene@mkolegija.lt

Artūras Lazauskas

Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centro vadovas

8 652 10141

kompiuteristas@mkolegija.lt
itc@mkolegija.lt

303 kab.

Virginija Giliuvienė

Vyresnioji specialistė kokybei

8 620 22285

virginija.giliuviene@mkolegija.lt

206 kab.

Kęstutis Žemaitis

Kapelionas

8 686 92 640

kestutis.zemaitis@mkolegija.lt

kestutis.zemaitis@gmail.com

Ina Miniotienė

Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovė

8 652 41021

viesiejirysiai@mkolegija.lt
ina.miniotiene@mkolegija.lt

220 kab.

Ona Janulevičienė

Komunikacijos ir marketingo skyriaus specialistė

8 650 23856

ona.januleviciene@mkolegija.lt

Jurgita Šmulkštytė

Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovė

8 612 88093

personalas@mkolegija.lt

Edita Kvederavičienė

Personalo specialistė

8 616 03074

edita.kvederaviciene@mkolegija.lt

 Eglė Žukauskienė

Vyresnioji specialistė viešiesiems pirkimams

egle.zukauskiene@mkolegija.lt

Odeta Gluoksnytė

Projektinės veiklos ir tarptautinės partnerystės skyriaus vadovė

8 688 28840

odeta.gluoksnyte@mkolegija.lt

Monika Pileckaitė

Projektinės veiklos ir tarptautinės partnerystės skyriaus vadybininkė

8 652 90477

international@mkolegija.lt
monika.pileckaite@mkolegija.lt

Studentų atstovybės prezidentas

mksa@mkolegija.lt

Kristina Miškinienė

Studijų ir karjeros skyriaus vadovė

8 612 88087

kristina.miskiniene@mkolegija.lt

205 kab.

Miglė Ašeriškytė

Studijų ir karjeros skyriaus metodininkė

8 612 88087

migle.aseriskyte@mkolegija.lt

Dalia Miliuvienė

Studijų ir karjeros skyriaus metodininkė

8 612 88087

dalia.miliuviene@mkolegija.lt

Živilė Myru

Verslo praktinio mokymo firmos vadovė

8 652 90459

tsc@mkolegija.lt