Marijampolės kolegijos tarybos vardine stipendija siekiama skatinti studentus siekti geriausių studijų rezultatų, plėtoti taikomąją mokslinę, kūrybinę, kultūrinę veiklą, puoselėti kolegijos ir savo krašto vertybes bei tradicijas. Stipendija skiriama studentui už išskirtinius studijų, mokslinės veiklos rezultatus ir kitus akademinius laimėjimus bei aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje.

Didžiuojamės, džiaugiamės ir giriamės, kad rudens semestre Tarybos vardinė stipendija paskirta Daumantui Panitauskui, studijuojančiam verslo anglų kalbą trečiame kurse (gr. VA18NS).

Primename, kad  konkurse stipendijai gauti galėjo dalyvauti tik tie kolegijos studentai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

  • Yra nuolatinių arba ištęstinių studijų antro, trečio ir ketvirto kurso studentai;
  • Paskutinio semestro svertinis pažangumo vidurkis 9,0 balų, o dviejų paskutinių semestrų svertinis pažangumo vidurkis ne mažesnis nei 8,5 balo;
  • Nuo studijų pradžios neturi akademijų įsiskolinimų ar drausminių nuobaudų;
  • Negauna stipendijų iš kitų rėmėjų ar rėmimo fondų.

Su Daumantu kviesime artimiau susipažinti vėliau, laukite šios puikios žinios tęsinio…

 

Marijampolės kolegijos informacija, nuotr. Inos Miniotienės