„HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“

Marijampolės kolegija atnaujina leidybą ir kviečia publikuoti straipsnius periodiniame mokslinių straipsnių leidinyje „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“ (ISSN 2029-9737, ISSN 2029-9729 (CD-ROM)), skirtą socialinių, humanitarinių ir technologinių mokslo krypčių moksliniams teoriniams ir empiriniams tyrimams.

Kviečiame pateikti  straipsnius leidinio  numeriui, skirtam pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui.

Numerio rubrikos:

1) istorija, religija ir socialinis darbas;

2) verslas, ekonomika ir vadyba;

3) edukologija ir menas;

4) teisė ir visuomenė;

5) informacinės sistemos ir technologijos.

REIKALAVIMAI

Redakcinės kolegijos vardu / On behalf of the Editorial Board

Prof. dr. Snieguolė Matulienė

Vyriausioji redaktorė

Asmuo kontaktams:

Dr. Salomėja Karasevičiūtė, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja

El.p.: hst@mkolegija.lt

Medžiagą siųsti adresu:

Marijampolės kolegija, P.Armino 92, LT-68303, Marijampolė

El. paštas: direkcija@mkolegija.lt

Telefonas: (8 343) 50750
Puslapis internete: www.marko.lt

Marijampole College Research Periodical „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“ (ISSN 2029-9737)

Description of publication

We consider articles on all aspects of theoretical, empirical and applied research.

Manuscripts are accepted in Lithuanian, English, German, Polish and Russian.

The publications are released in two annual volumes. One volume of this periodical will contain the issues of social science and humanities, while the other will cover the technologies, agriculture, biomedicine and physical sciences. Additional thematic periodical publications can be also issued.

It is intended that „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“is made available in the international research information database.

Authors are invited to submit their article/-s for consideration into publication of the fifth volume of „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“.

On behalf of the Editorial Board
Prof. dr. Snieguolė Matulienė

Contact Person:

Dr. Salomėja Karasevičiūtė
E-mail: HST@mkolegija.lt

Address:
Marijampole College
P.Armino str. 92
LT-68303, Marijampolė, Lithuania