Šiandien, siekiant kurti novatoriškesnę, tausiai išteklius naudojančią ir konkurencingą visuomenę, svarbu maisto apsirūpinimą derinti su atsinaujinančių išteklių naudojimu, kartu užtikrinant aplinkos apsaugą. Tai ir yra bioekonomikos nauda.

2020 m. lapkričio 19–20 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, skatindama norinčius prisijungti prie darnios bioekonomikos, organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją „Apskaita ir finansai: inovatyvūs sprendimai darniai bioekonomikos ir kaimo plėtrai“. Konferencijoje buvo pristatyti inovatyvūs mokslinių tyrimų sprendimai, siekiant didinti ūkio subjektų darnų vystymąsi, mažų ir vidutinių įmonių bei viešojo sektoriaus institucijų tvarios bioekonomikos skatinimą. Pranešėjai pristatė bioekonomikos sektorius, kuriančius pridėtinę vertę ES: labiau inovacijomis grindžiamą mažos taršos ekonomiką, kartu užtikrinant biologinę įvairovę ir aplinkos apsaugą.

Marijampolės kolegijos lektorės Odeta Gluoksnytė ir Živilė Myru skaitė pranešimą tema „Socialinio verslo nauda šiuolaikinėje visuomenėje bioekonomikos kontekste“. Socialiniam verslui bioekonomikos plėtra būtina, kad stabiliai ir tvariai augtų ekonomika, kad būtų teisingiau paskirstomos pajamos ir turtas, paslaugos atitiktų poreikius, didėtų socialinius poreikius tenkinančios ekonominės veiklos vertė. Konferencija vyko nuotoliniu būdu.

 

Lektorės Odeta Gluoksnytė ir Živilė Myru informacija ir nuotraukos