Seni ryšiai ir bendradarbiavimo saitai siejo Marijampolės pedagogikos mokyklą (dabar Kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas) ir Černiachovsko pedagoginį koledžą, kurio buvęs direktorius, nusipelnęs Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities mokytojas Aleksas Bartnikas, įkūrė regioninę lietuvių kalbos mokytojų asociaciją, kuri savo veiklą pradėjo dar jam direktoriaujant.

Kiekvienais metais srityje dirbantiems  mokytojams yra organizuojami lietuvių kalbos ir etninės kultūros seminarai Lietuvoje. Taip ir šiais metais birželio 17-19 dienomis vyko tradicinis vasaros metodinis seminaras, kurį parengė  Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius (vedėja Danutė Mažeikienė) ir Telšių rajono Švietimo centras (direktorė Rita Vargalytė).

Pasidalinome pedagogine bei metodine patirtimi (žinutės autorė taip pat), daug sužinojome apie „Žemaitijos krašto kultūros paveldo pritaikymą ugdant lietuvių kalbą ir etninę kultūrą“; aplankėme muziejaus „Alka“ ekspozicijas, Žemaitijos kaimo turizmo sodybą, kur dalyvavome edukacijoje „Tautinės juostelės pynimas“,  Biržuvėnų dvarą, Telšių progimnaziją „Atžalynas“, ant Šatrijos kalno klausėmės Žemaitijos legendų. Su folkloriniais ansambliais „Šatrija“ ir „Spigėns“ mokėmės tautinių šokių ir ratelių.

Seminaro dalyvius sveikino Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas bei LR Generalinio konsulato Kaliningrade generalinis konsulas Olegas Skinderskis.

Karaliaučiaus krašto regioninė lietuvių kalbos mokytojų asociacija viliasi, kad Marijampolės kolegijos ir Černiachovsko pedagoginio koledžo ryšiai nenutruks, nes dalykinis bei metodinis bendradarbiavimas naudingas abiems mokslo įstaigoms. Lietuva, jos švietimo įstaigos remia visas pasienio regionuose esančias lietuviškas saleles, kaip ir šiam seminarui dalį lėšų skyrusi LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Vida Mickuvienė, Marijampolės kolegijos meno vadovė