Marijampolės kolegijoje magistrantūros studijas vykdo Mykolo Romerio universitetas, Žmogaus ir Visuomenės studijų fakultetas.

Nuo 2020 m. rugsėjo 11 d. Marijampolės kolegijoje organizuojamos socialinio darbo programos magistrantūros studijos.

Kviečiame studijuoti Marijampolės bei kitų kolegijų absolventus, turinčius profesinio bakalauro laipsnį ir norinčius įgyti magistro laipsnį. Studijos bus organizuojamos Marijampolės kolegijoje (P. Armino g. 92),  207 aud. Paskaitos vyks savaitgaliais: penktadieniais nuo 15.00 val.  bei šeštadieniais.

Studijų programos tikslas – parengti aukštos asmeninės ir profesinės kompetencijos socialinio darbo magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius socialinius darbuotojus, gebančius atlikti mokslinius tyrimus, kritiškai analizuoti socialines problemas, atsižvelgiant į konkretų besikeičiančios visuomenės kontekstą; numatyti nenuspėjamos situacijos riziką, taikyti ir vystyti inovatyvias strategijas, skatinant teigiamus socialinius pokyčius visuomenėje, mažinant socialinę atskirtį ir suteikiant galimybę patiems asmenims, jų grupėms bei bendruomenėms aktyviai dalyvauti sprendžiant jų socialines problemas; efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius; organizuoti socialinį darbą ir paslaugų teikimą, skatinti socialinių paslaugų infrastruktūros raidą ir plėtrą, ieškant efektyviausių problemų sprendimo būdų nacionaliniame ir Europiniame kontekstuose.

Programos absolventai galės dirbti   savivaldybėse, vaiko teisių apsaugos tarnybose, savo mokslines žinias ir sugebėjimus pritaikyti valstybinėse, nevyriausybinėse ir privačiose socialinės globos ir paramos struktūrose.

Dalijamės Mykolo Romerio universiteto Socialinio darbo programos magistrantūros ištęstinių studijų 2020–2021 S.M. 1 kurso rudens (1) semestro tvarkaraščiais.

NAUJAS! SD 1 kurso 1 semestro įžanginių paskaitų tvarkaraštis

SD 1 kurso 1 semestro egzaminų tvarkaraštis

Turi klausimų? Klausk!

Tel. nr. 8 652 90459, el. paštas tsc@mkolegija.lt