Magistrantūros studijos

Edukologijos ir socialinio darbo fakultete magistrantūros studijas vykdo Mykolo Romerio universitetas.


Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Marijampolės kolegijoje organizuojamos Teisės edukologijos magistrantūros studijos kolegijų absolventams.

Kviečiame studijuoti Marijampolės bei kitų kolegijų absolventus, turinčius profesinio bakalauro laipsnį ir norinčius įgyti magistro laipsnį.

Studijos bus organizuojamos Marijampolės kolegijoje (P. Armino g. 92-4), jas vykdys Mykolo Romerio universitetas. Paskaitos vyks savaitgaliais: penktadieniais nuo 15.00 val.  bei šeštadieniais.

Studijų programos tikslas – parengti edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius edukologus, galėsiančius dėstyti teisės pagrindus mokyklose bei vykdyti visuomenės bei įvairių socialinių grupių teisinį švietimą.

Programos absolventai galės dirbti – ugdomąjį, metodinį, organizacinį darbą, rengti ir įgyvendinti socioedukacinius projektus vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ugdymo įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, tęsti akademinę karjerą šalies ir užsienio universitetuose bei kitose mokslo įstaigose.

Daugiau informacijos +370 (343) 50750