Marijampolės kolegija nuo šių metų gegužės pradžios pradėjo įgyvendinti studijų kokybės gerinimo ir infrastruktūros modernizavimo projektą „Studijų aplinkos ir infrastruktūros tobulinimas, įgyvendinant regioninės kolegijos modelį“. Projektą finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir skiria apie 700 000 eurų, kurie bus panaudoti pagal studijų programas kuriamiems centrams, laboratorijoms, aprūpinimui moderniausia įranga, mokymosi priemonėmis ir baldais.

Kolegijos direktorės Alės Murauskienės teigimu, tai pirmas projektas kolegijos istorijoje, kurio metu bus atnaujinta visa studijų bazė, nes siekiama sukurti inovatyvią studijų ir praktinių kompetencijų ugdymo bazę, atliepiančią studijų programų tikslus, regiono verslo ir viešojo sektoriaus poreikius, ir taip įgyvendinti regioninės kolegijos modelį. Šio projekto apgynimas ir finansavimo gavimas rodo pasitikėjimą mūsų kolegija ir įrodo, kad bendruomenė gali įgyvendinti projekto tikslus, kaip ir patys parengti projektą. Dirbo pavaduotojai, dekanai, prodekanai, būsimųjų centrų, laboratorijų, kūrybinių erdvių vadovai, kuriuos konsultavo ekspertas projekto rengimo klausimais. Dėl šios priežasties kaip personalas esame sustiprėję, pasirengę naujam etapui su iš esmės visiškai nauja ir inovatyvia studijų baze.

Mindaugas Lelešius, direktorės pavaduotojas infrastruktūrai ir projektinei veiklai, teigia, kad projekto metu numatyta įsigyti įrangos ir priemonių, būtinų kokybiškam studijų organizavimui bei įrangos naudojimui ir studijų proceso užtikrinimui būtinus baldus. Inžinerijos mokslų studijų krypčių programų tobulinimui planuojama įsigyti įrangą ir priemones trims laboratorijoms: Automobilių techninio eksploatavimo, Elektrotechnikos ir elektronikos, Transporto logistikos. Ugdymo ir socialinių mokslų studijų krypčių programų tobulinimui planuojama įsigyti įrangą ir priemones 2 centrams: Socialinio darbo praktinių gebėjimų ugdymo ir „Vaikystės atradimų“. Siekiant užtikrinti visų kolegijoje įgyvendinamų studijų programų kokybę ir efektyviau ugdyti bendruosius gebėjimus planuojama įsigyti įrangą ir priemones Interaktyvių informacinių komunikacinių technologijų centrui ir Socialinių tyrimų centrui. Įkurtame Buhalterinės apskaitos centre bus atnaujinta kompiuterinė ir programinė įranga, laiduojanti šiuolaikinės buhalterijos specialisto kompetencijų ugdymą. Taip pat numatyta atnaujinti kolegijos Informacijos ir studijų šaltinių centrą (biblioteką).

Pavaduotojas M. Lelešius pasidalijo kai kurių laboratorijų įrengimo vizijomis ir planais.

Pavyzdžiui, Transporto logistikos laboratorijoje studentai galės analizuoti tolimųjų reisų vairuotojų kontrolę: maršruto sekimas ir krovinio pristatymo valdymas iš biuro, vairuotojo, jo veiksmų matymas, krovinio pristatymas į vietą ir visi kiti dalykai. Tokios įrangos įsigijimas ir praktinis naudojimas suteiks studentui konkrečios darbinės patirties, kurios dažnai reikalauja darbdaviai.

Socialinio darbo ir praktinių gebėjimų centras – naudingiausias  Socialinio darbo studijų programos studentams. Čia, kolegijoje, bus galima įgyti socialinės pagalbos įgūdžių, konkrečios patirties, reikalingos įsidarbinus į bet kurią socialinės globos ar kitą įstaigą.

„Vaikystės atradimų“ centre studentai mokysis gyventi ir kurti interaktyviame pasaulyje. Šios dienos pasaulis yra technologijų pasaulis, mes turime eiti į priekį ir vaikus mokyti būtent tokiu keliu.

Interaktyvių informacinių komunikacinių technologijų centras – labai paklausus šiai dienai centras, kadangi bus vykdomi kalbų kursai. Kuriama visiškai nauja sinchroninių vertimų salė, joje bus įrengtos dvi atskiros patalpos vertėjams ir iš karto bus galima versti dvejomis skirtingomis kalbomis. Toks centras Marijampolėje kol kas bus vienintelis ir juo galės naudotis ne tik marijampoliečiai, bet ir iš kitų Lietuvos miestų atvažiavę asmenys.

Visiškai atsinaujins ir kolegijos biblioteka – nuo bendrųjų erdvių iki knygų išdavimo sistemos –  ir taps moderniu Informacijos ir studijų šaltinių centru, dar labiau pritaikytu judėjimo ir klausos negalias turintiems studentams.

Projektas truks 18 mėnesių, per kuriuos bus įsisavinti 700 000 eurų ir beliks tik pasidžiaugti rezultatais. Šių metų rugsėjo 1 d. pasitiksime atsinaujinę ir turėsime įsigiję pirmąją įrangą studijoms, kuri reikalinga geresnei studijų kokybei. Marijampolės kolegija, įgyvendinusi studijų kokybės gerinimo ir infrastruktūros modernizavimo projektą, planuoja tapti dar patrauklesne, šiuolaikiškesne Sūduvos regiono aukštąja mokykla.

 

Marijampolės kolegijos informacija