Marijampolės kolegijos administracija susitiko su svečiais iš Turkijos. Kolega Dogan Saltas pristatė Ardahan miestą ir Ardahan universitetą. Tuo tarpu Ilimdar Yalcin supažindino su Bingol miestu ir Bingol universiteto struktūra bei siūlomomis studijų programomis.

Diskusijoje buvo lyginamos studijų sąlygos Lietuvoje ir Turkijoje. Svečiai atkreipė dėmesį, kad Turkijoje aukštasis mokslas yra nemokamas, o studentas netenka galimybės studijuoti, tada kai neišlaiko 3 dalykų egzaminų.

Susitikime buvo sutarta ieškoti galimybių pradėti jungtines studijas su Ardahan universitetu.

Marijampolės kolegijos informacija