Kalbame apie Marijampolės kolegijos pokyčius Marijampolės televizijos žinių reportaže.