Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė, Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas Kęstutis Traškevičius bei Verslo ir technologijų fakulteto dekanas Vladas Beržanskis praėjusią savaitę lankėsi Marijampolės profesinio rengimo centre, susitiko su direktoriumi Gražvydu Juodišiu bei Mechanikos ir statybos skyriaus vedėja Vida Undzėniene diskusijai dėl bendrų darbų, rengiant regiono verslui reikalingus specialistus ir darbuotojus. Buvo pasikeista nuomonėmis dėl produktyvesnio bendradarbiavimo tarp aukštosios mokyklos, profesinio rengimo centro ir regiono verslo įmonių, dėl praktiniam mokymui skirtos įrangos ir infrastruktūros efektyvesnio naudojimo, susitarta dėl konkrečių darbų artimiausiam laikotarpiui. Taip pat buvo susipažinta su mechanikos ir inžinerijos praktiniam mokymui skirtomis laboratorijomis, jose esančia įranga.