Gegužės 7 d. Marijampolės kolegijoje vyko respublikinė studentų konferencija „Studentų taikomieji tyrimai“, skirta kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui. Konferencijos dalyvius sveikino Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė, kolegijoje viešintis Prancūzijos vaikų gynimo organizacijos prezidentas Jean-Yves Feat ir kolegijoje dirbantis dėstytojas iš Danijos doc. Leif Tvilum.

Konferencijos pradžioje buvo priminta 1919 metais įkurtos Marijampolės mokytojų seminarijos veiklos pradžia, trumpai apžvelgti kiti šios pedagogų rengimo institucijos vystymosi etapai, pedagoginės mokyklos ir iš jos išaugusio Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto veiklos dešimtmečiai.

Konferencijoje dalyvavo Marijampolės ir Kolpingo kolegijų studentai. Jos plenariniame posėdyje ir penkiose darbo grupėse iš viso buvo perskaityti 37 pranešimai įvairiomis pedagogikos, socialinio darbo, teisės, vadybos, verslo ir komunikacijos temomis. Konferencijoje studentai turėjo puikią progą pristatyti savo tiriamųjų darbų rezultatus, kuriuos atlikdami mokėsi įsigilinti į tam tikras problemas, jas analizuoti, apibendrinti, interpretuoti rezultatus ir formuluoti atitinkamas praktinio pobūdžio išvadas. Taip padedami konsultuojančių dėstytojų jie plėtojo savo gebėjimus atlikti tyrimus, kurie yra svarbūs tolimesniuose jų studijų etapuose.

Konferencijos straipsnių rinkinys yra išleistas elektroniniu leidiniu.

Kęstutis Traškevičius

Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas