Misija

Studentams: suteikti galimybes mokytis, įgyjant aktualias žinias, gebėjimus ir kompetencijas, įgalinančias efektyviai ir kūrybingai veikti pasirinktoje veiklos srityje.
Miestui ir regionui: būti aktyviu savo krašto visuomenės ir verslo bendruomenės partneriu, užtikrinančiu paklausių aukštos kokybės specialistų rengimą ir kompetencijų tobulinimą.
Lietuvai ir pasauliui: ugdyti kūrybingus, atsakingus, aktyvius savo valstybės piliečius, gerbiančius savo šalies istoriją ir pasiekimus, atvirus pasauliui, ištikimus demokratijai ir žmonijos kultūros turtams.

Vizija

Marijampolės kolegija – kuriantis, atviras, dinamiškas Pietvakarių Lietuvos studijų, taikomųjų mokslų ir kultūros centras, tarptautiniais ryšiais susietas su pasaulio mokslo, studijų ir verslo bendruomene, plėtojantis socialinės partnerystės tinklus, užtikrinantis patrauklią ir kokybišką studijų aplinką, kurioje asmuo įgyja ir tobulina savo kraštui bei globaliam pasauliui reikalingas žinias ir gebėjimus.