Naujienos
Apie akademiją
Moduliai
Registracija

MARKO MOKSLEIVIŲ AKADEMIJA – tai užsiėmimų ciklas jauniems žmonėms, norintiems pasikartoti, pagilinti konkrečių dalykų (lietuvių k., anglų k., matematikos, istorijos) žinias, o taip pat įgyti naujų žinių ir gebėjimų, padėsiančių pasirinkti studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Moksleiviai susipažins bei tiesiogiai pabendraus su Marijampolės kolegijos dėstytojais, geriau pasirengs lietuvių k., anglų k., matematikos, istorijos valstybiniams brandos egzaminams, dalyvaus praktinėse veiklose, edukaciniuose žaidimuose, kuriuose turės galimybę „pasimatuoti“ įvairias profesijas, ugdysis kritinio mąstymo, kūrybiškumo, darbo komandoje įgūdžius.

Kviečiame ir Tave tapti Marko moksleivių akademijos nariu! Aktyviausi akademijos nariai, dalyvavę ne mažiau kaip 80 % užsiėmimų, gaus pažymėjimus, liudijančius, jog jie yra išklausę Marko moksleivių akademijos modulį, o tai suteikia papildomą 1 balą prie minimalaus konkursinio balo stojantiems į Marijampolės kolegiją valstybės nefinansuojamą vietą.

Lietuvių kalbos modulio tikslas – padėti moksleiviams geriau pasirengti lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniam egzaminui, supažindinti su lietuvių literatūros raida, tekstų rašymo strategijomis bei struktūra, išmokyti argumentuoti teiginius privalomų autorių literatūros kūriniais  bei pasiremti kultūriniais, istoriniais, biografiniais kontekstais, išlaikyti tinkamą idėjų ir pagrindimo santykį, ugdyti gebėjimą rašyti aiškų, tikslų, sklandų, stilistiškai vientisą ir taisyklingą tekstą.

UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Matematikos modulio tikslas – padėti moksleiviams geriau pasirengti matematikos valstybiniam brandos egzaminui, t. y. pasikartoti bei pagilinti matematikos žinias, paskatinti moksleivius dirbti savarankiškai, padėti jiems susidaryti pagrindus studijoms aukštojoje mokykloje.

UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Anglų kalbos modulio tikslas – padėti moksleiviams geriau pasirengti anglų k. valstybiniam brandos egzaminui, t. y. patobulinti bei papildyti savo anglų k. žinias, praktiškai pritaikyti jau turimus savo įgūdžius bei padėti moksleiviams susidaryti pagrindus studijoms aukštojoje mokykloje.

UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Istorijos modulio tikslas – pakartoti istorijos kursą pagal istorijos  egzamino programą  ir ugdyti istorinį mąstymą bei gebėjimą juo naudotis suprantant Lietuvos visuomenės raidos Europos kontekste tendencijas ir savo kaip Lietuvos piliečio, europiečio tapatybę.

UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Karjeros modulis yra orientuotas į įvairių profesijų ar specialybių pristatymą. Šis modulis yra skirtas įgyti naujų žinių ir gebėjimų, padėsiančių pasirinkti studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo vietą darbo rinkoje. Dalyvaudami įvairiose veiklose, moksleiviai  turės galimybę ugdytis kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir darbo komandoje įgūdžius.

UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

KONTAKTAI: +370 612 88087, markoakademija@mkolegija.lt, Marijampolės kolegija, P. Armino g. 92-4, Marijampolė