Marijampolės kolegija vykdo platų spektrą mokslinės veiklos: atlieka užsakomosios mokslinės veiklos paslaugas;mokslineveikla

rengia publikacijas ir straipsnius, leidžia periodinį mokslinių straipsnių leidinį „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“ (ISSN 2029-9737), skirtą socialinių, humanitarinių ir technologinių mokslo krypčių moksliniams teoriniams ir empiriniams tyrimams; organizuoja tarptautines ir respublikines mokslines-praktines konferencijas su Lietuvos ir užsienio partneriais.

Mokslo taikomosios veiklos dokumentai: