Marijampolės kolegija vykdo platų spektrą mokslinės veiklos: atlieka užsakomosios mokslinės veiklos paslaugas; rengia publikacijas ir straipsnius, leidžia periodinį mokslinių straipsnių leidinį „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“ (ISSN 2029-9737), skirtą socialinių, humanitarinių ir technologinių mokslo krypčių moksliniams teoriniams ir empiriniams tyrimams; organizuoja tarptautines ir respublikines mokslines-praktines konferencijas su Lietuvos ir užsienio partneriais.

Mokslo taikomosios veiklos dokumentai:

Marijampolės kolegija atnaujina leidybą ir kviečia publikuoti straipsnius periodiniame mokslinių straipsnių leidinyje „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“ (ISSN 2029-9737, ISSN 2029-9729 (CD-ROM)), skirtą socialinių, humanitarinių ir technologinių mokslo krypčių moksliniams teoriniams ir empiriniams tyrimams.

Kviečiame pateikti  straipsnius leidinio  numeriui, skirtam pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui.

Numerio rubrikos:

1) istorija, religija ir socialinis darbas;

2) verslas, ekonomika ir vadyba;

3) edukologija ir menas;

4) teisė ir visuomenė;

5) informacinės sistemos ir technologijos.

REIKALAVIMAI

Redakcinės kolegijos vardu / On behalf of the Editorial Board

Prof. dr. Snieguolė Matulienė

Vyriausioji redaktorė

Asmuo kontaktams:

Dr. Salomėja Karasevičiūtė, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja

El.p.: hst@mkolegija.lt

Medžiagą siųsti adresu:

Marijampolės kolegija, P.Armino 92, LT-68303, Marijampolė

El. paštas: direkcija@mkolegija.lt

Telefonas: (8 343) 50750
Puslapis internete: www.marko.lt

Marijampole College Research Periodical „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“ (ISSN 2029-9737)

Description of publication

We consider articles on all aspects of theoretical, empirical and applied research.

Manuscripts are accepted in Lithuanian, English, German, Polish and Russian.

The publications are released in two annual volumes. One volume of this periodical will contain the issues of social science and humanities, while the other will cover the technologies, agriculture, biomedicine and physical sciences. Additional thematic periodical publications can be also issued.

It is intended that „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“is made available in the international research information database.

Authors are invited to submit their article/-s for consideration into publication of the fifth volume of „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“.

On behalf of the Editorial Board
Prof. dr. Snieguolė Matulienė

Contact Person:

Dr. Salomėja Karasevičiūtė
E-mail: HST@mkolegija.lt

Address:
Marijampole College
P.Armino str. 92
LT-68303, Marijampolė, Lithuania

Žurnalas nr. 1

Žurnalas nr. 2

Žurnalas nr. 3

Žurnalas nr. 4

Žurnalas nr. 5

Žurnalas nr. 6

Marijampolės kolegijos teikiamų paslaugų pagal VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę „Inočekiai LT“ sąrašas

 

Eil. Nr.Paslaugų teikėjas (universitetas ar mokslinių tyrimų institutas)Paslaugų sąrašas
Taikomieji moksliniai tyrimaiEksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtraTechninės galimybių studijosKontaktinis asmuo
 Marijampolės kolegija (toliau – MK)
1.MKVerslo ir technologijų fakultetasDuomenų bazės,turinio valdymo sistemos, kultūros paveldasDuomenų bazių bei turinio sistemos valdymo tyrimai ir projektavimas, skaitmenizavimas bei archyvavimasLektorė Vilma RiškevičienėTel (8 686)11264El. p.Vilma.riskeviciene@mkolegija.lt
2.MKVerslo ir technologijų fakultetasGIS technologijų taikymas teritorijų planavime.Žemėlapių braižymasLektorė Vilma RiškevičienėTel (8 686)11264El. p.

Vilma.riskeviciene@mkolegija.lt

 3.MKVerslo ir technologijų fakultetasMultimedia, 3D ir 2D grafika, duomenų vizualizavimo metodai, e-mokymo technologijos.Kultūros paveldo objektų vizualiza­cijaLektorė Vilma RiškevičienėTel (8 686)11264El. p.

Vilma.riskeviciene@mkolegija.lt

4.MK,Verslo ir technologijų fakultetasLengvųjų automobilių dyzelinių variklių techninės būklės įvertinimo pagal deginių dūmingumą bandymaiBandymų apibendrinimas, rekomendacijų, konsultacijų teikimasLektorius Mindaugas ŠnipaitisTel. +370 68250523El. p.mindaugas.snipaitis@mkolegija.lt

 

5.MK,Verslo ir technologijų fakultetasVariklių cheminių remonto-naujinimo priedų (Resurs, SMT2 ir pan.) efektyvumo tyrimaiTyrimų išvados, rekomendacijų, konsultacijų teikimasLektorius Mindaugas ŠnipaitisTel. +370 68250523El. p.mindaugas.snipaitis@mkolegija.lt

 

6.MK,Verslo ir technologijų fakultetasLengvųjų automobilių Oto variklių techninės būklės įvertinimo pagal deginių cheminę sudėtį bandymaiBandymų apibendrinimas, rekomendacijų, konsultacijų teikimasLektorius Mindaugas ŠnipaitisTel. +370 68250523El. p.mindaugas.snipaitis@mkolegija.lt

 

 7.MK,Verslo ir technologijų fakultetasĮmonėse sukauptų įvairiausių lengvųjų automobilių techninės būklės parametrų sisteminimas, analizė, dėsningumų nustatymasIšvadų, pateikimas, konsultavimasLektorius Mindaugas ŠnipaitisTel. +370 68250523El. p.mindaugas.snipaitis@mkolegija.lt

 

8.MK,Verslo ir technologijų fakultetasVerslo ir viešojo sektoriaus įmonių projektinės brandos įvertinimo tyrimai.Konsultacijos projektinės veiklos efektyvumui plėtoti.Tyrimo rezultatų pateikimas, konsultavimas
9.MK,Verslo ir technologijų fakultetasPašarų priedų efektyvumo ir jų įtakos maisto produktų kokybei tryimaiKonsultacijos pašarų priedų gamybos, naudojimo klausimais. Saugių maisto produktų gamybos plėtra ESTyrimų rezultatų patekimas, konsultavimasDr. Andrejus JerešiūnasTel.:+370 682 34448El.p. jeresiunas@outlook.com
 10.MK,Verslo ir technologijų fakultetasMitybos ir gyvensenos įpročių sveikatai tyrimaiKonsultacijos, rekomendacijos gerinti mitybos ir gyvensenos įpročiusTyrimų rezultatų patekimas, konsultavimasDr. Andrejus JerešiūnasTel.:+370 682 34448El.p. jeresiunas@outlook.com
11.MK,Verslo ir technologijų fakultetasNaminių gyvūnų poveikis X miesto gyvenimo kokybeiKonsultacijos, tyrimai, rekomendacijosTyrimų rezultatų patekimas, konsultavimasDr. Andrejus JerešiūnasTel.:+370 682 34448

El.p. jeresiunas@outlook.com

Konferencijos

2020 m.

Konferencija „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos“

Konferencijos tezių rinkinys. Book of Abstracts

Conference program

2019 m.

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija  ,,Šeimos socialinės politikos įgyvendinimo iššūkiai ir galimybės“.2019-01-29
Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto organizuota studentų konferencija „Studentų taikomieji tyrimai“, skirta kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui.2019-05-07
Verslo ir ekonomikos katedros organizuota tradicinė tarptautinė konferencija „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos 2019“ kartu su LSU Sporto edukologijos fakulteto  Sporto, vadybos ekonomikos ir sociologijos katedra.2019-05-09–10
Respublikinės konferencija „Marijampolė XIX amžiuje: kultūra, bažnyčia, visuomenė“, skirta mokytojams humanitarams, muzieji­nin­kams, bibliotekininkams, kultūros ir švietimo darbuotojams, plačiajai visuomenei. Europos paveldo dienų renginių ciklo dalis.2019-09-17
Pagal KPP (Kaimo plėtros programos) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ vykdyto projekto baigiamoji konferencija „Mikotoksinų poveikio mažinimo technologijų demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose“.2019-10-17
Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto organizuota respublikinė konferencija, skirta Marijampolės kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui „Švietimas ir kultūra Sūduvoje: istorija, kaita, perspektyvos“2019-10-29

Kvietimas dalyvauti respublikinėje konferencijoje, skirtoje Marijampolės kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui ŠVIETIMAS IR KULTŪRA SŪDUVOJE: ISTORIJA, KAITA, PERSPEKTYVOS

2017 m.

Mokslinės praktinės konferencijos „Anglų kalba darbui, verslui ir komunikacijai: dabartis ir perspektyvos“, vykusios 2017-04-07 straipsnių rinkinys

2016 m.

Mokslinės praktinės konferencijos „Lietuvos teisinės valstybės istorinė patirtis ir ateities iššūkiai“, vykusios 2016-05-11 mokslinių straipsnių ir pranešimų rinkinys

Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos 2016“, vykusios 2016-05-21-22, tezių rinkinys

SVARBŪS DOKUMENTAI

Marijampolės kolegijos mokslinių praktinių konferencijų organizavimo tvarkos aprašas

Marijampolės kolegijos mokslo publikacijų registravimo tvarka

Marijampolės kolegijos dėstytojai, mokslo darbuotojai savo spausdintas arba elektronines/skenuotas publikacijas privalo registruoti MK darbuotojų mokslo publikacijų duomenų bazėje.

Registracijos darbus vykdo VTF bibliotekos bibliotekininkė Janina Alenskienė el.p. janina.alenskiene@mkolegija.lt, tel. 8-616-32317.

Autoriai, registruojantys savo publikacijas, turi pateikti bibliotekininkei:

  1. Leidinio, kuriame išspausdinta publikacija, antraštinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais duomenimis) bei straipsnio pirmo ir paskutinio(ių) puslapių (kuriuose yra nurodyta santrauka) kopijas (spausdintas arba elektronines/skenuotas).
  2. Užpildytą publikacijos registravimo lapelį (spausdintą arba elektroninį/skenuotą).

Publikacijų rūšis bei mokslo kryptis prašome žymėti pagal pateiktus klasifikatorius:
Mokslo krypčių klasifikatorius

Publikacijų rūšių klasifikatorius

Publikacijos, įregistruotos nacionalinėje duomenų bazėje