Iki rugsėjo 13 d. fakultetų dekanatuose priimami prašymai Marijampolės savivaldybės vardinėms stipendijoms gauti. Teikiami šie dokumentai:

  1. Motyvuotas prašymas dekano vardu skirti vardinę stipendiją;
  2. Pažyma apie studento deklaruojamą gyvenamąją vietą;
  3. Studento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  4. Studento studijų programą kuruojančios katedros vedėjo charakteristika apie jo dalyvavimą mokslo taikomojoje, kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje.

 

Iki spalio 1 d. kolegijos raštinėje priimami prašymai Marijampolės kolegijos tarybos vardinei stipendijai  gauti. Konkurse stipendijai gauti gali dalyvauti kolegijos studentai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

  1. Yra nuolatinių arba ištęstinių studijų antro, trečio ir ketvirto kurso studentai;
  2. Paskutinio semestro svertinis pažangumo vidurkis 9,0 balų, o dviejų paskutinių semestrų svertinis pažangumo vidurkis ne mažesnis nei 8,5 balo.
  3. Nuo studijų pradžios neturi akademijų įsiskolinimų ar drausminių nuobaudų.

Daugiau informacijos rasite kolegijos tinklapyje https://www.marko.lt/stipendijos/

 

Studijų ir karjeros skyriaus informacija