Nepavėluokite! Informacija dėl paramos pirmo kurso vaikystės pedagogikos studentams

Pirmo kurso studentams, studijuojantiems Vaikystės pedagogikos nuolatinių ir ištęstinių studijų programoje valstybės finansuojamose vietose, skiriama parama.
Parama skiriama visam studijų laikotarpiui (neturint akademinių įsiskolinimų), įskaitant atostogas (išskyrus akademines atostogas), ir mokama iki studijų pabaigos. Paramos dydis – 300 Eur.
Parama teikiama tik užpildžius nustatytos formos prašymą. Prašymai paramai gauti pildomi iki 2020 m. rugsėjo mėn. 22 d.  Studijų ir karjeros skyriuje 205 kab.

Papildoma informacija teikiama Studijų ir karjeros skyriuje (205 kab.) tel. +370 612 88 087, el. paštu: studijos@mkolegija.lt