Iki kovo 10 d. fakultetų dekanatuose priimami prašymai Marijampolės savivaldybės vardinėms stipendijoms gauti.

Konkurse stipendijai gauti gali dalyvauti kolegijos studentai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

 1. Yra nuolatinių studijų studentai;
 2. Studento gyvenamoji vieta deklaruota Marijampolės savivaldybėje;
 3. Studentas per semestrą yra pasiekęs geriausių studijų rezultatų;
 4. Studentas aktyviai pasižymėjo taikomojoje mokslinėje, kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje;
 5. Nuo studijų pradžios neturi akademijų įsiskolinimų ar drausminių nuobaudų.

Teikiami šie dokumentai:

 1. Motyvuotas prašymas dekano vardu skirti vardinę stipendiją;
 2. Pažyma apie studento deklaruojamą gyvenamąją vietą;
 3. Studento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Studento studijų programą kuruojančios katedros vedėjo charakteristika apie jo dalyvavimą mokslo taikomojoje, kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje.

Iki kovo 18 d. kolegijos raštinėje priimami prašymai Marijampolės kolegijos tarybos vardinei stipendijai  gauti.

Konkurse stipendijai gauti gali dalyvauti kolegijos studentai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

 1. Yra nuolatinių arba ištęstinių studijų antro, trečio ir ketvirto kurso studentai;
 2. Paskutinio semestro svertinis pažangumo vidurkis 9,0 balų, o dviejų paskutinių semestrų svertinis pažangumo vidurkis ne mažesnis nei 8,5 balo;
 3. Studentas aktyviai pasižymėjo taikomojoje mokslinėje, kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje;
 4. Nuo studijų pradžios neturi akademijų įsiskolinimų ar drausminių nuobaudų.

Teikiami šie dokumentai:

 1. Motyvuotas prašymas direktorės vardu skirti vardinę stipendiją;
 2. Studijų ir karjeros skyriaus patvirtintą pažymą apie dviejų paskutiniųjų semestrų studijų rezultatus;
 3. Studento studijų programą kuruojančios katedros vedėjo ar kito kolegijos padalinio vadovo atsiliepimas apie jo dalyvavimą mokslo taikomojoje, kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje.

Daugiau informacijos rasite kolegijos tinklapyje https://www.marko.lt/stipendijos/

Studijų ir karjeros skyrius