Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. spalio 16 d. (įskaitytinai) prasideda prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau – IS PARAMA) tikslinei išmokai 2020 m. rudens semestrui papildomo priėmimo metu gauti.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, privalo  per Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapį [http://vsf.lrv.lt/lt/]  prisijungti prie IS “PARAMA” ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka 2020 m. rudens semestras). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.

Primename,  kad  tikslinė išmoka studentams   yra   skiriama   vienam   studijų   semestrui   ir  mokama   kiekvieną   mėnesį   iki  to  semestro pabaigos, įskaitant   to  semestro   sesiją  ir  atostogų  laikotarpį, bet  ne  ilgiau  kaip  iki  studijų  pabaigos.

Tikslinę išmoką turi teisę gauti  studentai, turintys negalią ir atitinkantys šiuos reikalavimus:

  1. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  2. aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą po negalios nustatymo.

Papildoma informacija teikiama tel. 8 612 88 087 arba el. p. studijos@mkolegija.lt

Studijų ir karjeros skyrius