Lapkritis… Nukritusių lapų šlamėjimas po kojomis, lietaus balose atsispindinti beribė dangaus pilkuma ir… vėl nuotolinės paskaitos Marijampolės kolegijoje (MarKO)Į mūsų studentų gyvenimus grįžo kitoks ruošimasis paskaitoms, egzaminams, tikėta, bet nenorėta kasdienybė karantino sąlygomis ir mąstymas, kuo ją būtų galima paįvairinti. Todėl kviečiame stabtelti, atsipūsti keletui minučių nuo nesibaigiančių darbų ir pasidžiaugti nuotoline pažintimi su mūsų kolegijos studentu, kuriam šį rudens semestrą įteikta Kolegijos tarybos vardinė stipendija. Kodėl MarKo, koks tas studentiškas gyvenimas, už kokius nuopelnus gauta stipendija klausiame santūriojo Daumanto. 

Skaitytojai ir aš norime Tave labiau pažinti. Trumpai prisistatyk.  

Esu Daumantas Panitauskas, trečio kurso Verslo anglų kalbos studijų programos studentas, taip pat esu studentų atstovybės (MKSA) narys. 2018 metais baigiau Kalvarijos gimnaziją ir iškart įstojau į šią kolegiją. Šiuo metu gyvenu Kalvarijos savivaldybėjeesu kilęs iš daugiavaikės šeimos – turiu du brolius ir seserį. 

Kokie keliai atvedė į kolegiją? Kodėl MarKo? 

Dar besimokydamas Kalvarijos gimnazijoje pradėjau domėtis aukštosiomis mokyklomis, kuriose norėčiau studijuoti. Skaičiau, jog MarKo labai gerai paruošia studentus ateičiai, tai tikriausiai ir padarė didžiausią įtaką renkantis studijas čiaPrie apsisprendimo rinktis MarKo taip pat prisidėjo kolegijos vieta – tik 20 kilometrų nuo namų ir suteikta galimybė apsistoti MarKo bendrabutyje, kuris vos 20 žingsnių nuo pačios kolegijos. Žinoma, labai svarbu ir tinkama studijų programa, jei nebūčiau tokios radęs čia, nežinau, kur dabar būčiau (santūriai šypsosi – aut. pastaba). 

Papasakok plačiau apie verslo anglų kalbos studijų pasirinkimą. Kodėl jos, kaip link to ėjai? 

Prisipažinsiu – gimnazijos paskutinėse klasėse dar nežinojau, kuo norėčiau užsiimti ateityje. Tačiau visada buvau humanitaras, man patiko ir sekėsi kalbos, ypač anglųBesidomint aukštosiomis mokyklomis ir jų siūlomomis studijomis, iškart akis užkliuvo už MarKo siūlomų verslo anglų kalbos studijųJų aprašas skambėjo įdomiai ir patraukliai, čia mačiau save. Apsisprendimą dar sustiprino tai, jog iškart gavau valstybės finansavimą studijoms.  

Studijos labai svarbu, bet reikia nepamiršti ir studentiško gyvenimo MarKo po paskaitų. Pasidalinkit savo veiklomis. 

Kaip jau minėjau, esu MKSA narys bei LSP koordinatorius, taip pat kitų atstovybės narių esu deleguotas į MarKo Ginčų komisiją, Etikos komitetą, Akademinę tarybąPriklausau Raiškiojo žodžio studijai, teko vesti ne vieną MarKo vykusį renginį ar tiesiog būti dalyviu, taip pat laisvalaikiu rašau eilėraščius (su mumis Daumantas dalijasi savo eilėraščiu, skirtu Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio paminėjimui – aut. pastaba). 

LIETUVAI 

Susigrąžinome savąją šalį 
Jau užteko kitiems ją turėti.
Mūsų laisvę riboti kiek gali?
Neapleidome savo garbės.

Nepalikome priešui tėvynės 
Šitą šalį apgynė narsa.
Ir aukos daugel didvyrių
Palaimino žemę šventa.

Per amžius gynėm ir ginsim,
Nors  pasaulis ir  visas prieš mus.
Šios dienos kol gyvi nepamiršim 
Lietuva niekada nepražus.  

Dėkoju, Daumantai, už pasidalijimą. Esi aktyvus ir kūrybingas žmogus, turintis begales papildomų veiklų. Kada spėji mokytis?   

Viskas labai paprasta. Nepraleidžiu paskaitų, iškilus klausimams nebijau kreiptis į dėstytojus. To daugiausia pakanka, tačiau visuomet reikia įdėti papildomų pastangų, norint išlaikyti aukštus rezultatus. O kalbant apie laisvalaikį, kažkaip laiką susidėlioju taip, kad mėgstamoms veikloms jo visada atsiranda. 

Kad jau prakalbome apie aukštus mokymosi rezultatus – sveikinu gavus stipendiją. Kokia tai stipendija? Už kokius nuopelnus ji teikiama? 

Ačiū, labai džiaugiuosi, jog man pavyko gauti šią stipendiją. Tai Marijampolės kolegijos tarybos stipendija, kuri skiriama tiems antro, trečio ar ketvirto kurso studentams, kurie aktyviai dalyvauja akademinėje, bendruomeninėje, visuomeninėje, mokslo taikomojoje ar meninėje veikloje. Žinoma, didelis dėmesys skiriamas ir aukštiems studijų rezultatams, nes paskutinio semestro pažangumo svertinis vidurkis turi siekti 9 balus, o prieš tai du buvusieji – 8,5 baloTaip pat studentai, pretenduojantys į šią stipendiją, negali turėti akademinių skolų, drausminių nuobaudų ir negauti kitų stipendijų. Šia stipendija skatinami studentai dar aktyviau dalyvauti MarKo veikloje bei siekti aukštų mokslo rezultatų.  

Atskleisk kitiems, tai kiek gi reikia įdėti savęs, kad gautum vardinę stipendiją? 

Reikia būti sąžiningu, nebijoti iššūkių, dalyvauti MarKo rengiamose veiklose, o visų svarbiausia – mokytis ir lankyti paskaitas. Žinoma, aš vis tai darydamas negalvojau apie stipendiją, studijavau kaip visadabet tikrai džiugu, jog mano pastangos buvo įvertintos būtent taip. 

O koks vaidmuo čia atitenka MarKo dėstytojams? 

Labai didelis. Visi dėstytojai yra puikūs savo srities specialistai, noriai padeda išspręsti iškilusius sunkumus, su jais malonu bendrauti. Norėčiau išskirti ir padėkoti lektorei Valei Sorakaitei, kuri patikrina mano parašytus eilėraščius, nors ir tai tiesiogiai nesusiję su studijomis (ir vėl santūriai nusišypso – aut. pastaba). Tai tik parodo, kad su dėstytojais galiu bendrauti ne vien apie jų mokomąjį dalyką. 

Esi paskutinio kurso studentas, prieš akis – studijų pabaiga. Kokius kuri ateities planus? 

Dar nesu visiškai apsisprendęs. Galbūt pasirinksiu studijuoti toliau, pavyzdžiui, magistrantūroje, o gal pabandysiu išbandyti savo gebėjimus darbinėje veikloje… Tai parodys tik ateitis.  

Na, o mūsų pokalbio pabaigai, ko norėtum palinkėti kitiems kolegijos studentams? 

Linkiu tikėti savimi. Iškilus klausimams – nebijoti klaustiDrąsiai žengti į priekį link savo tikslų ir nebijoti iškylančių sunkumų. Visos problemos gali būti išspręstos įdedant pakankamai pastangų ir atsidavimo. 

Dėkoju už pokalbį. 

 

Daumantą kalbino Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovė Ina Miniotienė, nuotraukos Daumanto Panitausko ir Inos Miniotienės.
Be Marijampolės kolegijos sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.