Marijampolės kolegijos mokslo publikacijų registravimo tvarka

Marijampolės kolegijos dėstytojai, mokslo darbuotojai savo spausdintas arba elektronines/skenuotas publikacijas privalo registruoti MK darbuotojų mokslo publikacijų duomenų bazėje.

Registracijos darbus vykdo VTF bibliotekos bibliotekininkė Janina Alenskienė el.p.  janina.alenskiene@mkolegija.lt, tel. 8 616 32317.

Autoriai, registruojantys savo publikacijas, turi pateikti bibliotekininkei:

  1. Leidinio, kuriame išspausdinta publikacija, antraštinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais duomenimis) bei straipsnio pirmo ir paskutinio(ių) puslapių (kuriuose yra nurodyta santrauka) kopijas (spausdintas arba elektronines/skenuotas).
  2. Užpildytą publikacijos registravimo lapelį (spausdintą arba elektroninį/skenuotą).

Publikacijų rūšis bei mokslo kryptis prašome žymėti pagal pateiktus klasifikatorius:
Mokslo krypčių klasifikatorius

Publikacijų rūšių klasifikatorius