Renginiai kraunami
  • Šis renginys jau įvyko.

Akademinės tarybos posėdis vyks 2020 m. sausio 21 d. (antradienį) konferencijų salėje (111 kab.). Pradžia 14 val.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Akademinės Tarybos veiklos ataskaitos (K. Žemaitis)
  2. Dėl Akademinės tarybos 2020 m. veiklos plano (K. Žemaitis);
  3. Dėl Fakultetų tarybų 2019 m. veiklos rezultatų (V. Giliuvienė, Mickevičienė);
  4. Dėl Metinio akademinio personalo kvalifikacijos kėlimo plano (J. Šmulkštytė);
  5. Dėl Studijų programų pakeitimų (I. Sviliuvienė, Studijų programų pirmininkai)
  6. Dėl Marijampolės kolegijos dėstytojų darbo krūvio normavimo ir darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo 38.2 papunkčio pakeitimo. (I. Sviliuvienė)

Akademinės tarybos pirmininkas                                                        Kęstutis Žemaitis