2019-08-12 prasideda papildomas Bendrojo priėmimo etapas į Marijampolės kolegiją.

Iki 2019-08-15 15 val. tinklalapyje www.lamabpo.lt prašymą gali pateikti ne tik tie, kurie dalyvavo pirmuosiuose dviejuose Bendrojo priėmimo etapuose, bet ir visi kiti, pageidaujantys studijuoti. Šiame etape galima rinktis tas pačias arba visiškai kitas studijų programas, nei buvo pasirinkta pirmuosiuose dviejuose Bendrojo priėmimo etapuose. Tai paskutinė galimybė šiais metais gauti valstybės finansuojamą studijų vietą. To negali daryti tik tie asmenys, kurie jau pasirašę studijų sutartį studijuoti valstybės finansuojamoje studijų vietoje ar gavę studijų stipendiją.

Pageidaujantiems pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą Vaikystės pedagogikos studijų programoje 2019-08-14 organizuojama papildoma motyvacijos vertinimo sesija Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Motyvacijos vertinimo vietą ir laiką pageidaujantys studijuoti minėtoje studijų programoje pasirenka pildydami prašymus elektroniniu būdu.

Asmenys, jau pasirašę studijų sutartis studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose, pretenduoti gali tiek į valstybės finansuojamas vietas, tiek į nefinansuojamas. Būtina prisiminti, kad, gavus pakvietimą papildomame etape ir pasirašius naują sutartį, pirmuosiuose dviejuose etapuose pasirašytas sutartis būtina nutraukti raštu pateikiant prašymą.

Pakviestųjų studijuoti sąrašai bus skelbiami 2019-08-20 iki 12 val., o pakviestieji sutartis su mokykla privalės pasirašyti rugpjūčio 21 ir 22 dienomis.

Taip pat tęsiasi institucinis (tiesioginis) priėmimas į Marijampolės kolegiją. Jame gali dalyvauti asmenys, kurie nedalyvauja Bendrajame priėmime. Dalyvaujantiems šiame priėmime reikia atvykti į Marijampolės kolegiją (P. Armino g. 92, 114 kab.) ir užpildyti prašymą.

Informacija PDF formatu.

Priėmimo tarnyba

+370 612 88087