Studijų grafikai

Pedagoginių studijų baigiamųjų darbų rengimo grafikas 2020–2021 m. m.