Studijų tvarka

Marijampolės kolegijos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais tvarkos aprašasms_word_doc_icon-svg

Marijampolės kolegijos studijų ir kitų įmokų mokėjimo ir administravimo tvarkos aprašas.

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos Marijampolės kolegijoje aprašas

Studijų kaina vienam semestrui 2020-2021 m. m.

Studijų kaina vienam semestrui 2019-2020 m.m.

Studijų kaina vienam semestrui 2018-2019 m.m.

Studijų reglamentas 

Studijų pasiekimų lygmenų aprašas

study_proceduresMarijampolės kolegijos studijų rašto darbų apipavidalinimo reikalavimai

Marijampolės kolegijos baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo reglamentas

Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas

Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo tvarkos aprašas

Studentų rotacijos tvarka

Studijų krepšelio grąžinimas 

UŽSAKYTI

Pažymos apie studijas kolegijoje užsakymas

Pažymos reikalingos studentams patvirtinti savo studijas kolegijoje.
UŽSAKYTI
UŽSAKYTI

Kvietimo į sesijas užsakymas

Iškvietimu kolegija informuoja darbdavį apie pas jį dirbančio studento (dažniausiai ištęstinių studijų) studijų terminus ir, vadovaudamasi LR darbo kodekso 135 str., rekomenduoja  suteikti studentui apmokamas atostogas.
UŽSAKYTI