Atliepiant Marijampolės regiono 4M specializaciją (t. y. maistas, mediena, metalas ir mokslas), kolegija toliau plėtoja bendradarbiavimą su verslo įmonėmis. Viena iš didžiųjų ir strateginių partnerių – UAB „Marijampolės pieno konservai“, kurioje birželio 4 d. popietę vyko atstovų susitikimas. Jame dalyvavo kolegijos direktorė Alė Murauskienė, Verslo ir technologijų fakulteto dekanas Vladas Beržanskis, direktorės pavaduotojas infrastruktūrai ir projektinei veiklai Mindaugas Lelešius, Projektinės veiklos ir tarptautinės partnerystės skyriaus vadovė Odeta Gluoksnytė, Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovė Ina Miniotienė bei uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės pieno konservai“ vykdantysis direktorius Aristydas Kulvinskas.

Regioninės kolegijos partnerystė su vietos įmonėmis svarbi abiem pusėms: siūlomos studijų programos ir ruošiami specialistai, turėsiantys aukštojo mokslo diplomą ir žinių bei gebėjimų, pritaikytų prie šiandienos situacijos ir regiono įmonių, organizacijų poreikių. Suprantama, kad daugelis jaunų žmonių, studijuojančių Marijampolės kolegijoje, siekia turėti puikią ir realią vietą profesinei praktikai, galimybę vėliau įsidarbinti ir kurti savo ateitį neišvykdamas iš regiono ar šalies. Tą galima padaryti tik glaudžiai bendradarbiaujant su vietos verslininkais, įmonėmis, organizacijomis.  Svarbiausia – konstruktyvus dialogas, veiksmai ir realios galimybės. To šiandieną buvo siekiama ir susitikime, kurio metu buvo aptartos ir numatytos bendradarbiavimo kryptys ir veiklos, apimančios kolegijos studentų praktikas, pieno pramonės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, mokslo taikomosios veiklos vykdymą ir plėtojimą, galimybę remti studentus stipendijomis ar suteikti darbo vietą.

Šis susitikimas – tik pradžia bendradarbiavimui, galinčiam duoti teigiamus dalykus tiek studentams, tiek įmonei, siekiančiai turėti kompetentingus specialistus.  Dar kartą dėkojame UAB „Marijampolės pieno konservai“ vykdančiajam direktoriui A. Kulvinskui už priėmimą ir norą toliau ieškoti bendrų sąlyčio taškų bei partnerystės galimybių.

 

Marijampolės kolegijos informacija