Informuojame, kad dėl Marijampolės savivaldybėje paskelbto lokalaus karantino, kuris prasidės spalio 26 d. 00.00 val. ir tęsis iki lapkričio 9 d. 24.00 val., keičiasi studijų proceso organizavimas, kolegijos darbo laikas bei griežtinami saugumo reikalavimai atvykstantiems į kolegiją.

Studijų proceso organizavimas lokalaus karantino laikotarpiu

 • Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai bei konsultacijos vykdomi nuotoliniu būdu pagal tvarkaraštį.
 • Modulių (dalykų) tarpiniai atsiskaitymai ir egzaminai laikomi nuotoliniu būdu. Jeigu tam nėra galimybės, atsiskaitymai ir egzaminai  nukeliami vėlesniam laikui po karantino.
 • Dėstytojams, neturintiems galimybės organizuoti užsiėmimus nuotoliniu būdu namuose, suteikiama galimybė vesti nuotolinius užsiėmimus iš kolegijos auditorijos. Dėstytojas apie tokį poreikį informuoja fakultetų dekanus.

Darbo laikas ir saugumo reikalavimai lokalaus karantino laikotarpiu

 • Kolegija atidaryta nuo 8.00 iki 18.00 val. darbo dienomis.
 • Patekti į kolegiją galima tik per centrinį įėjimą.
 • Visi darbuotojai (išskyrus dėstytojus ir bibliotekos darbuotojus) dirba įprastu darbo grafiku.
 • Atvykus į kolegiją darbuotojams ir lankytojams privaloma matuotis temperatūrą pas budintį darbuotoją.
 • Kolegijos patalpose visiems asmenims privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes, dezinfekuoti rankas, laikytis atstumo ir kitų saugumo reikalavimų.
 • Informacijos ir studijų šaltinių centro (bibliotekos) darbo laikas nuo 8.00 iki 17 val.
  Linkime visiems išlikti sveikiems! Ir tai praeis…