Šeštadienį (lapkričio 9 d.) kolegijoje šurmuliavo būrys svečių: šokėjai ir dainininkai atsiliepė į tautinio meno ansamblio „Sūduonėlė“ kvietimą susiburti Sūduvoje.  Marijampolės kolegija ir miesto Kristijono Donelaičio draugija aktyviai bendrauja su Karaliaučiaus krašto lietuviška bendruomene, dalyvauja įvairiuose renginiuose anapus sienos. Taip palaikydami ten gyvenančius ir dirbančius lietuviškumo saugotojus. Ne vieną kartą Kaliningrado srities entuziastai lankėsi Marijampolėje ir kolegijoje. Šį kartą į festivalį atvyko 2 nemaži kolektyvai. Tai  Tilžės (Sovietsko) licėjaus šokių grupė „Raduga“ („Vaivorykštė“) ir Pilkalnio (Dobrovolsko) folkloro ansamblis „Malūnėlis“.

Mūsų festivalis, skirtas Pasaulio lietuvių metams turėjo tikslą – palaikyti lietuvaičių anapus sienos pastangas plėtoti lietuviškas tradicijas, papročius ir meną. Kadangi jis buvo tarptautinis, tai matėme ne tik  lietuviškus, bet ir  įvairių tautų (lenkų, suomių, rusų) šokius, kuriuos atliko mažieji tilžiečiai.  Nuotaikingais ir smagiais lietuviškais šokiais festivalį praturtino MKC Želsvos skyriaus „Žaltyčio“ šokėjai, vadovaujami Astos Volungevičienės. Visas šventės audinys buvo perpintas „Sūduonėlės“ dainomis (vadovė Lina Miliuvienė, koncertmeisteris Tomas Makluševičius), suvalkietiškų kanklių muzikos vingrybėmis (vadovė Rasa Slankauskienė) ir baigėsi tautiniais rateliais, kuriems vadovavo ilgametė šokių mokytoja Ermana Grincienė (smagu pasidžiaugti, kad aktyviai mokosi lietuviškų šokių mūsų studentai iš Turkijos, kurie, beje, visus pamokė  ir turkiškų ratelių).

Festivalį sveikino ir pasidžiaugė renginiu Karaliaučiaus krašto bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis, savivaldybės Tarybos vardu (ne tik pasveikino, bet ir kiekvieną vadovą apdovanojo geltonomis rožėmis) kalbėjo Kostas Jankauskas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija), Nemuno euroregiono Marijampolės biuro vadovas Gintaras Skamaročius bei kolegijos direktorės pavaduotoja Irena Sviliuvienė. Renginys buvo atviras visiems, panorėjusiems šeštadienio popietę pabūti, pabendrauti, smagiai praleisti laiką. Todėl džiaugėmės  miestiečiais, atvykusiais į šventę.

 

Vida Mickuvienė, kultūros klubo „Aistuva“

ir ansamblio „Sūduonėlė“ vadovė