TARPTAUTINIO VERSLO VADYBOS studijų programa – tai langas į pasaulį!

Dirbsite tarptautinėse verslo įmonėse, suvoksite globalizacijos įtaką verslo įmonių, tarptautinių rinkų, žmogiškųjų išteklių ir informacijos ryšiams pasaulyje, įgysite pažangių tarptautinio verslo vadybos žinių, reikalingų priimant socialiai atsakingus sprendimus įmonės tikslų įgyvendinimui tarptautinėje aplinkoje.

Būsite konkurencingi tarptautinėje darbo rinkoje, nes turėsite ne tik naujausias teorines žinias, bet ir praktinių įgūdžių, kuriuos studijų metu lavinsite kolegijoje Imitacinėje bendrovėje „Marko Mantingėlė“ ir profesinės veiklos praktikose tarptautinėse verslo įmonėse.

Studijų metu gilindamiesi į tarptautinio verslo vadybos dalykus, kartu tobulinsite ir anglų kalbos įgūdžius studijuodami Verslo ir Dalykinė anglų kalbos dalykus.

Turėsite galimybę pagal Erasmus+ programą išvykti studijuoti į užsienio aukštąją mokyklą (ir) ar atlikti praktiką tarptautinėje įmonėje.

Studijų programos pavadinimasTarptautinio verslo vadyba
Studijų programos valstybinis kodas6531LX068
Studijų kryptisVadyba
Suteikiama kvalifikacijaVerslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmėNuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai
Studijų kainaNuolatinės studijos – 1505 Eur/m., ištęstinės studijos – 1003 Eur/m.

Bendrieji koleginių dalykai –Studijų įvadas ir profesinė etika, Verslo kalba ir dokumentų valdymas, Darnioji plėtra.

Studijų krypties dalykai:

Krypties dalykai: Taikomoji matematika, Taikomoji ekonomika, Informacinės technologijos versle, Žmonių sauga, Verslo apskaita ir finansai, Tarptautinio verslo teisė, Vadyba ir verslumas, Darnioji lyderystė, Tarpkultūrinė komunikacija, Socialinių tyrimų metodologija,  Tarptautinė rinkodara ir rinkotyra, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Inovacijos ir projektų valdymas, Strateginis valdymas, Derybos versle, Tarptautinio verslo tinklai ir rinkos, Verslo anglų kalba,  Dalykinė anglų kalba, Dalykinis tekstų rašymas, Stilistika ir leksikologija.

Profesinės veiklos praktikos.

Baigiamasis darbas.

Studento pasirinkimai:

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo https://www.marko.lt/wp-content/uploads/2020/04/LPD_2020-2021.pdf

Karjeros galimybės:

  • Darbas Lietuvos ir užsienio tarptautinėse verslo įmonėse, jų rinkodaros ir pardavimo skyriuose, galimybė užimti padalinio vadovo pareigas ar kurti savo verslą.

Tolesnių studijų galimybės:

Baigę papildomąsias universitetines studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos vadybos krypties magistrantūros studijas. Galimybė šios studijų programos absolventams studijas tęsti pagal universitetinių studijų programas užsienio aukštosiose mokyklose.

NORIU STUDIJUOTI