Siekiame parengti teisės specialistus praktiniam darbui viešajame, nevyriausybiniame ir privačiajame sektoriuje, turinčius platų spektrą teorinių ir praktinių žinių apie teisės esmę ir paskirtį, viešųjų pirkimų, atskirų teisės šakų principus ir jų normų turinį, šių normų kūrimą, aiškinimą ir taikymą, pakankamus savarankiško darbo įgūdžius, gebančius analizuoti, tobulėti, planuoti savo karjerą ir mokytis visą gyvenimą.

Studijų programos pavadinimasTeisė ir viešieji pirkimai
Studijų programos valstybinis kodas6531KX006
Studijų kryptisTeisė
Suteikiama kvalifikacijaVerslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmėNuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai
Studijų kainaNuolatinės studijos – 1283 Eur/m., ištęstinės studijos – 855 Eur/m.

Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr. (lietuvių kalbos kultūra, informacinės technologijos, logika, užsienio kalba);

Studijų krypties dalykai –138 kr., kuriuos sudaro:

krypties dalykai – 96 kr.  (profesinė etika ir studijų įvadas, bendroji ir teisės psichologija, teisės teorija, LR teisėsaugos institucijos, valstybės ir teisės istorija, civilinė teisė, konstitucinė teisė, civilinio proceso teisė, administracinė teisė, administracinis procesas, baudžiamoji teisė (bendroji dalis), baudžiamoji teisė (specialioji  dalis), baudžiamojo proceso teisė, darbo teisė, finansų teisė, kriminalistika, sociologija ir socialinių tyrimų metodologija, kriminologija, intelektinės nuosavybės teisė, ES teisė, tarptautinė teisė);

profesinės veiklos praktikos – 30 kr. (pažintinė praktika (3 kr.), teisėsaugos institucijų veikla (9 kr.), studijų programos šakos praktika (6 kr.), baigiamoji praktika (12 kr.));

baigiamasis darbas – 12 kr.

Viešųjų pirkimų srities dalykai – 18 kr. (viešųjų pirkimų teisė, viešųjų pirkimų teismų praktika, centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, įmonių teisė;

Laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kr.

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo https://www.marko.lt/wp-content/uploads/2020/04/LPD_2020-2021.pdf

Karjeros galimybės:

Teisininko pareigybė teritorinėse prokuratūrose, teismo posėdžių sekretoriaus, probacijos tarnybos ir pataisos namų pareigūno ir kt. pareigybės valstybės teisinėse institucijose.
Viešųjų pirkimų specialisto, juristo, personalo tarnybos darbuotojo pareigos privataus ir viešojo sektoriaus įmonėse, įstaigose, organizacijose.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai studijas gali toliau tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties programas.
Absolventai gali kelti kvalifikaciją, atnaujinti žinias konferencijose, seminaruose, įvairios trukmės kvalifikacijos kėlimo kursuose ir pan.

NORIU STUDIJUOTI