Šiandieninis globalaus pasaulio pilietis gali užtikrinti savo ir šeimos gerovę bei sėkmingai integruotis darbo rinkoje tik turėdamas tam tikras kompetencijas ir gebėjimus. Šiuolaikinio specialisto neįsivaizduojame be tokių savybių kaip lankstumas, atvirumas naujovėms, kūrybiškumas, gebėjimas įvaldyti sparčiai tobulėjančias technologijas, komunikabilumas, verslumas. Visas šias savybes gali išlaikyti ir plėtoti tik nuolat besimokantis žmogus. Tad šiandieną neužtenka formaliu būdu įgyto išsilavinimo, šiame kontekste vis didesnę svarbą įgyja neformalus suaugusiųjų švietimas.

Marijampolės kolegijos Tobulinimosi studijų centras daug dėmesio skiria neformaliam suaugusiųjų mokymui(si) ir švietimui. Todėl Centras aktyviai dalyvauja Marijampolės kolegijos partnerės teisėmis vykdomame projekte „Bendradarbiavimo ir keitimosi žiniomis suaugusiųjų švietimo srityje dirbančių darbuotojų gebėjimų stiprinimas“. Projekto tikslai ir veiklos yra orientuotos į švietimo darbuotojų ir švietimo teikėjų pedagoginių ir vadybinių kompetencijų tobulinimą, suvokiant, kad besimokančiam suaugusiajam gali tinkamai padėti tik kompetentingas pedagogas. Projektu siekiama aukštosios mokyklos darbuotojų kompetencijų, organizuojant suaugusiųjų mokymą, plėtros; bendradarbiavimo skatinimo ir dalinimosi patirtimi suaugusiųjų švietimo srityje.

Įgyvendinant projektą „Bendradarbiavimo ir keitimosi žiniomis suaugusiųjų švietimo srityje dirbančių darbuotojų gebėjimų stiprinimas“ bendradarbiaujama su užsienio partneriais. Birželio 14-16 dienomis Marijampolės kolegijos darbuotojų ir studentų komanda dalyvavo Agder universitete (Kristiansandas, Norvegija) vykusioje konferencijoje „World Learning Summit 2016“. Šiame renginyje suaugusiųjų mokymo aktualijomis domėjosi Tobulinimosi studijų centro vyr. specialistė Biruta Urbanavičienė, Centre bendradarbiaujantys lektoriai Jūratė Makauskienė, Kristina Miškinienė, Ilona Mulerenkienė, docentas Andrejus Jerešiūnas  bei dvi studentės Sandra Žinaitytė, FE14NS gr. ir Edita Papikaitė, SD14NS gr.

Konferencijoje įvairių sričių atstovai – verslininkai, pedagogai, mokslininkai – pristatė edukacinės erdvės kaitos tendencijas. Tobulinimosi studijų centras šias mintis ketina pritaikyti tobulindamas savo veiklą, suaugusiųjų neformalų švietimą grįsdamas edukacinėmis naujovėmis.

 

Tobulinimosi studijų centro vyresnioji specialistė                 Biruta Urbonavičienė