Vietinių ir tarptautinių pervežimų paslaugos, sandėliavimo paslaugos, muitinės paslaugos. Sudomino… esate tinkamoje vietoje!  Būkite tas, kuris pristatymo poreikius suderins su geriausiu logistikos sprendimu.

Studijų programos pavadinimasTransporto logistika
Studijų programos valstybinis kodas
Studijų kryptis Vadyba
Suteikiama kvalifikacijaVerslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmėNuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai
Studijų kainaNuolatinės studijos – 1505 Eur/m., ištęstinės studijos – 1003 Eur/m.

Bendrieji koleginių studijų dalykai: Studijų įvadas ir profesinė etika, Verslo kalba ir dokumentų valdymas, Specialybės užsienio kalba I, Specialybės užsienio kalba II.

Studijų krypties dalykai: Taikomoji matematika, Informacinės technologijos versle, Taikomoji ekonomika, Tarpkultūrinė komunikacija, Apskaita ir finansai, Vadyba ir verslumas, Socialinių tyrimų metodologija, Logistikos pagrindai, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Verslo teisė, Transporto sistemos ir infrastruktūra, Informacinės sistemos logistikoje, Rinkodara ir rinkotyra, Transporto įmonės veiklos organizavimas, Aplinkos ir žmonių sauga, Sandėlių ir terminalų logistika, Logistikos sistemų grandžių valdymas, Krovinių vežimo valdymas, Intelektualios transporto sistemos, Darnioji lyderystė, Pavojingų krovinių vežimo organizavimas, Muitinės procedūros.

Profesinė veiklos praktikos: Pažintinė praktika, Praktika imitacinėje bendrovėje „Marko Mantingėlė, Logistikos praktika, Krovinių vežimo organizavimo praktika, Baigiamoji praktika.

Studijos baigiamos studento parengtu baigiamoj darbo gynimu.

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo https://www.marko.lt/wp-content/uploads/2020/04/LPD_2020-2021.pdf

Karjeros galimybės:

Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti transporto ir logistikos sektoriuje veikiančiose įmonėse: gamybos, prekybos, transporto, sandėliuose ir terminaluose, logistikos padaliniuose ir centruose, organizuoti ir valdyti krovinių vežimo ir kitus logistinius procesus, priimti savalaikius verslo optimizavimo sprendimus, užtikrinti verslo konkurencingumą transporto ir logistikos sektoriuje veikiančiose įmonėse, kurti savo verslo įmonę ir kt.

Tolesnių studijų galimybės:

Įgijęs Verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galima toliau tęsti studijas  pagal socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijų programas ir, baigęs papildomas studijas arba įvykdęs kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

NORIU STUDIJUOTI